Zakończono remonty dróg i ulic

0

Promesa w wysokości 2 435 874 zł w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczona została na remont dróg: Żerniki Górne-Zakupniki, Baranów-Gadawa, Siesławice-Wełecz oraz ulic: Sole i Gaik w Busku-Zdroju.

Droga Żerniki Górne-Zakupniki

Remonty dróg polegały na przebudowie jezdni w technologii głębokiego recyklingu, wzmocnieniu istniejących konstrukcji oraz remoncie nawierzchni bitumicznej. Wykonano też obustronne pobocza oraz zjazdy. W ramach modernizacji ulicy Gaik wzmocniono koronę drogi, wyremontowano nawierzchnię jezdni, krawężniki oraz wykonano odwodnienie jezdni.
W ulicy Sole przeprowadzono remont nawierzchni drogi i odwodnienie.

Wartość inwestycji wyniosła 3 071 521 zł.

opr. UMiG Busko

 

Udostępnij.

Dodaj komentarz