Wzrosły opłaty za odpady komunalne

0

W środę 27 lutego 2019 roku radni Rady Miejskiej w Pińczowie spotkali się, by podjąć kilka ważnych uchwał,  a jedną z najważniejszych była ta o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Radni podjęli decyzję, wskutek której nieco zmieniły się zasady opłat za odbiór śmieci.

Będzie drożej, co gospodarze gminy uzasadniali stale rosnącymi kosztami gospodarki odpadami. „Środki, które dziś wpływają do gminnej kasy z tytułu opłat za wywóz śmieci nie wystarczają na pokrycie ponoszonych z tego tytułu kosztów” – mówił Stanisław Ryznar, naczelnik Wydziału Rolnictwa w pińczowskim ratuszu. Mimo, że część radnych sprzeciwiła się zmianom i związanymi z nimi podwyżkom, to głosy na tak wystarczyły, by uchwała została przyjęta.

Z dokumentu tego wynika, że

  • Stawka za odpady gromadzone selektywnie z kompostownikiem wynosi 8 złotych /miesiąc
  • Stawka za odpady gromadzone selektywnie, ale bez kompostownika wynosi 9 złotych /miesiąc
  • Stawka za odpady gromadzone nieselektywnie wynosi 18 złotych/ miesięcznie

Opłata miesięczna od gospodarstwa wynosi stanowi iloczyn liczby mieszkańców i podanej wyżej stawki, przy czym od tego roku zaszła zmiana polegająca na tym, iż opłaty naliczane będą dla wszystkich mieszkańców domu.

Więcej w papierowym wydaniu “Tygodnika Ponidzia”.

fot. Pixabay

 

Udostępnij.

Dodaj komentarz