Włodzimierz Stanisław Badurak

0

Urodził się w grudniu 1959 roku w Pińczowie
Mieszka w Koperni wraz z żoną Małgorzatą. Ojciec trójki dorosłych już dzieci: Katarzyny, Eweliny i Patryka.
1. Włodzimierz Stanisław BadurakAbsolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
Ukończył studia na Akademii Górniczo – Hutniczej na Wydziale Robotyki z tytułem magistra inżyniera mechaniki, a potem także na Politechnice Krakowskiej, specjalizacja: samochody i ciągniki.
Po odbyciu służby wojskowej wrócił w rodzinne strony i we wrześniu 1986 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych.
W trakcie pracy podjął i ukończył studia podyplomowe na UJK w Kielcach na kierunku matematyka z podstawami informatyki.
Jako nauczyciel był organizatorem wielu konkursów przedmiotowych, w tym także międzyszkolnych, w których uczestniczyła młodzież z całego województwa. Został wpisany na listę ekspertów w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pracował w komisjach egzaminacyjnych, był recenzentem podręczników szkolnych dla techników mechanicznych.
W roku 1998 mieszkańcy powierzyli mu mandat radnego Rady Miejskiej w Pińczowie, a cztery lata później, decyzją wyborców zasiadł w Radzie Powiatu Pińczowskiego i sprawował tę funkcję do roku 2006, przewodnicząc jednocześnie Komisji Oświaty.
W roku 2006, zgodnie z wolą wyborców objął urząd burmistrza Miasta i Gminy Pińczów i powtórzył ten sukces jeszcze dwa razy z kolei.
Miłośnik sportu, inicjator licznych imprez kulturalnych, a także działacz społeczny mocno zaangażowany w rozwój Małej Ojczyzny.

Panie Burmistrzu, jak to jest być burmistrzem przez dwanaście lat? To ciężka praca czy same przyjemności?
Włodzimierz Badurak: to ciężka, odpowiedzialna, ale i satysfakcjonująca praca. Wymagająca stuprocentowego zaangażowania i poświęcenia również czasu wolnego. Wiążąca się z wieloma wyrzeczeniami i nieobecnością w domu. Ale oczywiście są także miłe chwile, które wynikają głównie z poczucia dobrze spełnionego obywatelskiego obowiązku, z radości z dobrze wykonanej pracy, z budujących rozmów z mieszkańcami, z konstruktywnej współpracy z Radą Miejską.

Ponownie wystartował pan w wyścigu po fotel burmistrza. Jest pan zwycięzcą I tury, przed panem dogrywka wiążąca się ze stresem i nerwami. Po co to panu? Dlaczego po raz czwarty zdecydował się pan pretendować do stanowiska gospodarza gminy?
W.B. Nie kandyduję dla kariery, chwały czy splendoru, ale przede wszystkim po to, by dokończyć zadania, które już rozpocząłem. Są to w mojej ocenie sprawy bardzo ważne i społecznie potrzebne. Myślę tu chociażby o obwodnicy Pińczowa, ale równie ważny jest temat utworzenia giełdy rolnej, rewitalizacja miasta, modernizacja oczyszczalni ścieków. Bardzo chciałbym to sfinalizować.

Do roku 2006 pracował pan w szkole jako nauczyciel. Lubił pan tę pracę?
W.B. Bardzo lubię pracę z młodzieżą. Dawało mi to ogromną radość i satysfakcję. Moi uczniowie wygrywali w konkursach, zdobywali laury na olimpiadach. To dodawało mi skrzydeł i upewniało w przekonaniu, że robię coś bardzo pożytecznego.

Fotel burmistrza to nie jest pana pierwsza przygoda z samorządem. Wcześniej zasiadał pan w Radzie Miejskiej i Powiatowej, działał pan również społecznie. Proszę o tym opowiedzieć.
W.B. Działałem i nadal działam. Aktywnie angażuję się w życie mojej rodzinnej Koperni. Przez wiele lat byłem członkiem Rady Sołeckiej, z mojej inicjatywy powołano Społeczny Komitet Budowy Wodociągu, byłem także szefem Społecznego Komitetu Budowy Telefonizacji w miejscowościach Kopernia, Skowronno Dolne i Skowronno Górne. Uważam, że inicjatywy oddolne mogą doprowadzić do wielu pozytywnych zmian w naszym życiu stąd mocno wspieram każdy przejaw społecznego zaangażowania mieszkańców, a w naszej gminie takich ludzi nie brakuje. Prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne, klub Kon-Tiki pięknie promuje nasze miasto w całej Europie i dba o liczne atrakcje dla gości z zewnątrz, zaś Krewcy Ponidzianie niosą pomoc wszystkim potrzebującym wsparcia. Współpraca z takimi ludźmi to dla mnie wielki zaszczyt.

Jest pan mieszkańcem niewielkiej wsi pod Pińczowem. Czy zajmował się pan kiedykolwiek rolnictwem?
W.B. Oczywiście. Wraz z żoną prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 8 ha. Kiedyś uprawialiśmy głównie zioła. Do 2006 roku prowadziłem również działalność gospodarczą polegającą na skupie i sprzedaży ziół, którą musiałem przerwać ze względu na objęcie stanowiska burmistrza.
Panie burmistrzu. Przez dwanaście lat udało się panu przygotować i wykonać sporo inwestycji. Proszę powiedzieć, które z nich napawają pana największą satysfakcją?
W.B. Oczywiście budowa ulicy Republiki Pińczowskiej, OSiR-u a także odtworzenie funkcji rekreacyjnej zalewu w Pińczowie. Dziś, dzięki wielu wspaniałym społecznikom z klubu Kon-Tiki oraz kosztownym inwestycjom są to piękne tereny i idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Z czego jest pan najbardziej dumny?
W.B. Dumny jestem z tego jak zmienił się Pińczów i cała gmina w ciągu minionych 12 lat. To dzięki wspólnej pracy samorządu i mieszkańców udało się nam tak wiele osiągnąć.
Nadal chciałbym wspierać te zmiany dlatego proszę wyborców o głos w II turze wyborów.

Rozmawiała Joanna Strączek

ZREALIZOWANE
– inwestycje w odnawialne źródła energii – montaż 1040 instalacji solarnych i ogniw fotowoltaicznych za kwotę 6,9 mln zł
– budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów za kwotę 17,3 mln zł
– skanalizowanie miejscowości (Skowronno Dolne, Skrzypiów, Pasturka, Kopernia) – 12,5 km za kwotę 3,8 mln zł przy dofinansowaniu 2,3mln zł
– budowa wodociągów na terenie Miasta i Gminy Pińczów za kwotę 5,4 mln zł przy dofinansowaniu 2,3 mln zł.
– budowa oczyszczalni przydomowych (361 szt za kwotę 4,6 mln zł przy dofinasowaniu 1,6 mln zł))
– modernizacja kotłowni La Monte`a w Pińczowie wraz z modernizacją 3,2 km sieci ciepłowniczej na kwotę 7,5 mln zł przy dofinansowaniu 5,3 mln zł
-budowa i modernizacja kotłowni miejskich na kwotę 1,2 mln zł
-utworzenie klastra energetycznego
-doprowadzenie internetu szerokopasmowego do placówek oświatowych
– inwestycje w ochronę zdrowia – remonty placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną na kwotę 2,9 mln zł: remont
ośrodka zdrowia w Pińczowie, budowa nowego ośrodka w Gackach, remont ośrodka w Kozubowie
– inwestycje w kulturę i sport (remont domu kultury -6,2 mln zł przy dofinansowaniu 3 mln zł, stworzenie kompleksu sportowego MOSiR za kwotę 8,6 mln zł przy dofinansowaniu 4,1 mln zł, budowa boisk i sal sportowych za kwotę 3,9 mln zł przy dofinansowaniu 2,1 mln zł, remont budynku biblioteki za kwotę 2,5 mln zł przy dofinansowaniu 1,7 mln zł )
– odmulenie zalewu pińczowskiego wraz z budową kanału ulgi za 1,3 mln zł przy dofinansowaniu 0,9 mln zł
– utworzenie strzeżonego kąpieliska
– na terenie gminy działa Rada Seniora, Klub Seniora oraz wprowadzona została karta seniora
– wprowadzenie karty dużej rodziny
– budowa i modernizacja lokali socjalnych za kwotę 2,4 mln zł przy dofinansowaniu 0,7 mln zł
– remont świetlic wiejskich na kwotę 1,2 mln zł
– budowa placów zabaw i siłowni – 0,3 ml zł
– utworzenie świetlic środowiskowych
– Fundusz Sołecki – 2,5 mln zł
– Budżet Obywatelski – 1,7 mln zł
REALIZOWANE
– wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne typu LED za kwotę 4 mln zł przy dofinansowaniu 3,4 mln zł
– modernizacja oczyszczalni ścieków za kwotę 23,8 mln zł brutto w tym dofinansowanie środków unijnych 13,4 mln zł
– budowa kanalizacji w miejscowościach Bogucice Pierwsze i Drugie, Skowronno Górne, Brzeście i Włochy (łącznie długość sieci ok. 30 km)
– gazyfikacja terenu Miasta i Gminy Pińczów (doprowadzenie sieci gazowej do Pińczowa
-rozwój społeczeństwa informacyjnego (budowa infrastruktury szerokopasmowej , szkolenia komputerowe dla mieszkańców Miasta i Gminy Pińczów)
-budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów (17,3 mln zł)
– inwestycje w infrastrukturę transportową: remont dworca, zakup autobusów miejskich (4,5 mln zł przy dofinansowaniu 4,3 mln zł), dokończenie budowy obwodnicy Pińczowa wraz ze ścieżką rowerową do Pasturki
– tworzenie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży (place zabaw, siłownie, strefy workout)
-tworzenie obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz Uzdrowiska
– przebudowa targowiska i giełdy rolnej
– budowa światłowodów dla osób indywidulanych i firm za kwotę 1,8 mln zł – 4850 przyłączy szybkiego internetu.

ZAPLANOWANE
– odnowa zabytków (Dom na Mirowie, Kaplica Św. Anny, torowisko kolejki wąskotorowej) – złożony wniosek o dofinansowanie na kwotę 5,8 mln zł
-kontynuacja inwestycji w odnawialne źródła energii (poprawa efektywności energetycznej) – 4,1 mln zł, dofinansowanie 2,45 mln zł
– poprawa efektywności energetycznej w jednostkach oświatowych i ośrodkach zdrowia – 5,2 mln zł przy planowanym dofinansowaniu 4,3 mln zł
– stworzenie programu mikrograntów na działania społeczne w zakresie kultury, sportu i turystyki dla grup defaworyzowanych (młodzież, seniorzy)
– działania prospołeczne (tworzenie klubów seniora, uruchomienie Uniwersytetu Pierwszego Wieku, zajęcia rehabilitacyjne dla osób starszych, tworzenie klubów młodzieżowych, dostęp do bezpłatnych zajęć edukacyjnych, wprowadzenie systemu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży)
– utworzenie ścieżki rowerowej wokół zalewu pińczowskiego oraz wzdłuż torów kolejki wąskotorowej
– uruchomienie poradni specjalistycznych w zakresie ochrony zdrowia
– wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości: pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wspieranie inicjatyw lokalnych, system pożyczkowy dla organizacji pozarządowych
-utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Pińczów

Udostępnij.

Dodaj komentarz