Wiślica na przestrzeni lat. Metamorfoza miejscowości pod skrzydłami ustępującego włodarza

0

Stanisław KrzakStanisław Krzak wieloletni wójt, a dziś burmistrz gminy Wiślica, żegna się z urzędem, gminą i jej mieszkańcami, pozostawiając pole do popisu swojemu następcy. To, że nie zdecydował się na reelekcję, nie startując w wyborach na burmistrza, nie oznacza jednak, że zupełnie odcina się od samorządu. Wręcz przeciwnie. Postanowił postarać się o mandat radnego powiatowego, z pozytywnym skutkiem i już niebawem właśnie jako powiatowy rajca będzie dbał o region, w tym gminę Wiślica, z poziomu innego szczebla samorządu. Tymczasem przyszedł czas na podsumowanie jego dokonań jako włodarza gminy Wiślica, które to stanowisko piastował nieprzerwanie od 16 lat!

 

Szansa dobrze wykorzystana

Jak zmieniła się Wiślica na przestrzeni lat? Bardzo! Dziś jest to dużo bardziej estetyczne miasto, aniżeli jeszcze przed kilkoma latami. Wszystko przez dobrą organizację i odważne sięganie po środki zewnętrzne, w tym unijne.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. pojawiły się nowe możliwości finansowania niezbędnych inwestycji służących poprawie życia mieszkańców. I właśnie w tym czasie rozpoczął się dynamiczny rozwój całej gminy. Determinacja w pozyskiwaniu zewnętrznych środków sprawiła, że Wiślica wielokrotnie była notowana w czołówce gmin, które najlepiej wykorzystywały środki unijne w przeliczeniu na jednego mieszkańca (2006 r. gmina była na 6 miejscu w kraju pod względem ilości pozyskanych środków w przeliczeniu na mieszkańca). W latach 2004-2014 byliśmy na 5 miejscu w województwie (na 102 gminy), a w kraju na 42 miejscu (na 1566 gmin wiejskich). Efektem tych działań – wymiernym – są realizacje inwestycyjne, które udało się wykonać w gminie Wiślica w latach 2003-2018.

Rynek w Wiślicy

Rynek w Wiślicy


Wartość poczynionych w latach 2003-2018 inwestycji, to blisko 60 mln zł z tego ok. 40 mln to środki pozyskane i kwota ok. 20 mln to środki własne z budżetu gminy. Przy rocznym budżecie gminy wahającym się na poziomie 20-24 mln to ogromny wysiłek. Dziś możemy stwierdzić, że prawie do każdego gospodarstwa jest dojazd drogą asfaltową. Na 1460 gospodarstw tylko 14 nie ma takiej sposobności. Trzeba zauważyć, że 65% gospodarstw ma uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową i jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej lub ma wybudowaną przydomową oczyszczalnie ścieków, 660 gospodarstw podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej, 274 gospodarstwa ma przydomowe oczyszczalnie ścieków czyli w sumie 934 gospodarstw na 1460 ma dostęp do infrastruktury wodno-ściekowej . Zabezpieczyłem więc podstawowe oczekiwania mieszkańców, ale przy tym udało się zrealizować jeszcze sporo ponadto informuje burmistrz Stanisław Krzak.

Oczyszczalnia ścieków w Jurkowie

Oczyszczalnia ścieków w Jurkowie

Wśród najważniejszych realizacji można wymienić:
– budowę i przebudowę łącznie 80 km asfaltowych dróg gminnych i wewnętrznych;
– remont i przebudowę 27 km asfaltowych dróg powiatowych (przy udziale środków gminy);
– budowę ok. 12 km utwardzonych kamieniem dróg dojazdowych do pól;
– budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w siedmiu miejscowościach o łącznej długości 47 km, z przyłączami do 660 gospodarstw;
– instalację 274 przydomowych oczyszczalni ścieków;
– wybudowanie 7,8 km sieci wodociągowej;
– remont wszystkich świetlic i strażnic OSP (remonty dachów, elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie wnętrz oraz wyposażenie w nowe stoły, krzesła i inny sprzęt);
– utworzenie placu rekreacyjno-sportowego;
– kapitalny remont Ośrodka Zdrowia oraz rozszerzenie jego usług o gabinet rehabilitacyjny;
– remont Szkoły Podstawowej w Wiślicy (wymiana dachu, CO, elewacja, stolarka okienna itp.);
– budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Wiślicy wraz z placem zabaw;
– remont Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych;
– budowa przepompowni wody w Gorysławicach;
– podłączenie gospodarstw mieszkańców gminy do ujęcia wody w Jurkowie;
– zaawansowana przebudowa rynku i parku oraz Placu Solnego włącznie z wymianą oświetlenia;
– przebudowa placu targowego;
– wyposażenie 150 gospodarstw domowych oraz szkół w 274 komputery wraz z dostępem do Internetu;
– montaż 322 instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych, dzięki którym mieszkańcy ogrzewają wodę za pomocą promieni słonecznych i oszczędzają;
– budowa hali widowiskowo-sportowej;
– instalacja nowej sieć teleinformatycznej ułatwiającej dostęp do Internetu;
– przebudowa terenów osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Gorysławicach;
– montaż instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji prądu na budynkach użyteczności publicznej (Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, Oczyszczalnia ścieków w Jurkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy)
– wstępne zagospodarowanie terenów nad Nidą;
– pozyskanie środków na prace rewitalizacyjne w Wiślicy na dalsze inwestycje w tereny nad Nidą oraz m. in. zrekonstruowanie grodziska, przebudowę Gimnazjum na Dom Kultury i wybudowanie ścieżki do Grodziska.

zał 6 plac solny

Plac Solny

Nie tylko inwestycje
Działania inwestycyjne, to oczywiście bardzo ważna część rozwoju regionu. Jednak w gminie Wiślica, równolegle toczyło się życie kulturalne i sportowe. Powstał m. in…. więcej czytaj w papierowym wydaniu “Tygodnika Ponidzia”. 

DSC_6692

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com