Wieści z urzędu

0

BEJSCE

• Świetlica po modernizacji. Niespełna trzy miesiące trwały prace związane z przebudową pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Prokocicach. W ramach projektu dofinansowanego z programu „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej” udało się pozyskać dofinansowanie i przeprowadzić niezbędne prace, których efekt będzie służył mieszkańcom przez długie lata. Wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wykonanie posadzek, wymiana stolarki drzwiowej – to i wiele innych mniejszych prac kosztowało w sumie 32 tysiące 149 złotych. Z pewnością nie są to pieniądze wyrzucone w błoto; w Prokocicach mieszkają aktywni ludzie, chętnie angażujący się w społeczne i kulturalne życie miejscowości. Zmodernizowana świetlica będzie należycie wykorzystana.
• Wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Piotrkowice, stacja trafo nr 4. Zadanie kosztowało 39 tysięcy złotych. W jego ramach zamontowano także 14 opraw oświetlenia ulicznego wraz z przewodem o długości 1192 mb. Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące umowy z PGE.
• Zakończono przebudowę dróg gminnych w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Z dofinansowaniem w kwocie 548 tysięcy złotych, przy udziale własnym w wysokości 252 tysięcy udało się wyremontować drogi w Bejscach i Grodowicach. Niebawem zakończy się także kolejne drogowe zadanie związane z przebudową drogi w Grodowicach. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskano na ten cel 474 tysiące 377 złotych, gmina Bejsce dołożyła zaś 124 tysiące 209 złotych. Roboty powinny zakończyć się do 30 listopada tego roku.
• 14 listopada zakończą się procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy zadania montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych. Przypomnijmy; projekt wsparty jest środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, a gmina Bejsce realizuje go w partnerstwie z gminą Kazimierza Wielka.

J.S.

 

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com