Wiele działań, jeden cel – dla poprawy jakości powietrza

0

wfo00Powietrze jest jednym, ale jakże ważnym elementem środowiska, które jest niezbędne do życia wszystkim ludziom. Zaś jego ochrona jest bardzo istotna dla zdrowia i komfortu życia obecnych, jak i przyszłych pokoleń mieszkańców Ponidzia. Dlatego tak istotną rolę musi spełniać m.in. edukacja młodzieży. To właśnie ta grupa jest istotna ze względu na przełożenie zachowań proekologicznych ze szkoły na płaszczyznę rodziny oraz wczesne wypracowanie postaw odpowiedzialności za jakość powietrza. Akcja ekologiczna potrafi zdziałać wiele dobrego. Promuje pozytywne zachowania, edukuje, rozprzestrzenia ważne informacje. I wcale nie jest trudno ją zorganizować. Takimi dobrymi praktykami na Ponidziu mogą się poszczycić m.in. Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

To szkoły z tradycją, które odważnie patrzą w przyszłość oraz nieustannie się rozwijają. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnej cywilizacji placówki te starają się wszelkimi możliwymi sposobami aktywizować nie tylko uczniów, młodzież ale i społeczeństwo do walki o czyste powietrze, poprzez przeprowadzenie szeregu akcji ekologicznych, ukazując dobre i złe działania na rzecz środowiska na terenie Ponidzia.

Ponadto to właśnie w tych szkołach działa kierunek – Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Podczas nauki młodzież zyskuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i zdolności praktyczne przy wykonywaniu konkretnych zadań z użyciem najbardziej nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań. W celu poznania najnowszych rozwiązań z branży energetyki odnawialnej, młodzież zwiedza również zakłady wytwarzające energię zarówno z konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii – np. kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie.

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
Jak informuje Jacek Nowak – dyrektor ZSR w Cudzynowicach, zarówno kadra jak i młodzież każdego roku, organizuje warsztaty, konkursy i inne wydarzenia, których celem jest szerzenie wiedzy i postaw proekologicznych.
Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży . Uważamy, że jak najwcześniejsze zrozumienie zależności pomiędzy życiem ludzi a jakością otaczającego ich środowiska jest najskuteczniejszym narzędziem zapewnienia nam, i przyszłym pokoleniom dobrych i zdrowych warunków życia podkreśla dyrektor.

Konkurs Ekologiczny w ZSR w Cudzynowicach

Konkurs Ekologiczny w ZSR w Cudzynowicach

Od 2013 roku szereg działań proekologicznych w Zespole szkół Rolniczych w Cudzynowicach podejmują głównie: Małgorzata Milka – nauczycielka chemii, Monika Zbojak – nauczycielka geografii oraz Jacek Adamusik – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Urządzeń i Systemów energetyki Odnawialnej).To oni aktywnie edukują młodzież, budują świadomość o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie, wskazują pozytywne i negatywne zachowania i postawy, które mają wpływ na ochronę powietrza, budują postawy i zachowania poprzez różnego rodzaje konkursy ekologiczne oraz fotograficzne- promujące dbałość o środowisko, prelekcje oraz prezentacje multimedialne z udziałem przedstawiciela Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach, projekty, ciekawe zajęcia terenowe, eksperymenty oraz wycieczki.

Piec V Generacji – targi TUiSEO

Jak informują nauczycielki bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla uczniów klas pierwszych z udziałem przedstawiciela Nadleśnictwa w Pińczowie z siedzibą w Michałowie. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny o pracy w nadleśnictwie. W drugiej części spotkania zostały omówione właściwości powietrza i zagrożenia wynikające z działalności człowieka. Leśnik omówił zagrożenia cywilizacyjne związane z zanieczyszczeniem powietrza i środowiska oraz sposoby zapobiegania. Przypomniał również, że źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego jest emisja wielu toksyn pochodzących z działalności przemysłowej. Zanieczyszczenie powietrza wpływa negatywnie na nas i powoduje trwałe uszkodzenia. Na zakończenie spotkania uczniowie dostali smycze z logo leśnictwa, broszury oraz książki ,, Ekologia wybór na nowe stulecie’’ oraz ,, Polskie Parki Narodowe”. Również ciekawe okazały się lekcje chemii przeprowadzone metodą projektów, projekt,, Chemia a ochrona środowiska – zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, odpady i problem ich zagospodarowania.’’ W efekcie końcowym uczniowie przeprowadzili prezentację swojej pracy w formie : lekcji biologii, wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielem Oczyszczalni Ścieków oraz zabawy Familiada. Lekcje chemii przeprowadzone były również w formie multimedialnej ,,Źródła energii ‘’. Przeprowadzony został konkurs o tematyce ekologicznej w ramach organizacji Światowego Dnia Ziemi , którego hasłem była myśl przewodnia ,, Z energią zmieńmy źródłą.,, Na lekcji chemii zorganizowano konkurs ,, Co wiemy o alternatywnych źródłach energii’’. Konkurs plastyczny promujący plakat na ,, Dzień Ziemi 2016’’.
Ponadto dzięki zaangażowaniu Jacka Adamusika – nauczyciela przedmiotów zawodowych w Technikum Urządzeń i Systemów energetyki Odnawialnej), uczniowie zapoznają się z reakcją spalania węgla. Przeliczają ile z kilku ton węgla wydziela się dwutlenku węgla, szacując tym samym poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Młodzież miała też okazję zwiedzić XV Targi Odnawialnych Źródeł Energii. Energetyka, elektrotechnika, OZE i samochody elektryczne w najnowocześniejszym wydaniu stały się przedmiotem uwagi naszych uczniów.

/M.G./

????????????????

Pellet w różnych postaciach

O wszystkich placówkach, które organizują takie akcje nie sposób napisać. Naszą uwagę przykuł jednak Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. ZST-I ma się czym pochwalić! Tu również stawia się na akcje ekologiczne. Dyrekcja i nauczyciele bowiem zdają sobie sprawę, że czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci…

To właśnie ta placówka rokrocznie jest jednym z organizatorów Festiwalu Zdrowia. Temat przewodni co roku jest inny. Wniosek z tych interesujących spotkań jest jeden – otaczające nas środowisko i styl naszego życia ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Ale przecież to my mamy wpływ na środowisko i to my mamy wpływ na to czym oddychamy. Dlatego na „forum” rozmawia się nie tylko stricte o zdrowiu….
Dodajmy, że w tym wydarzeniu bierze udział nie tylko młodzież z „informatyka”, ale inne szkoły, które są zapraszane na to wydarzenie.

ZST-I bieg

Festiwalowy Bieg dla Zdrowia w ZST-I w Busku-Zdroju

ZST-I jest również organizatorem buskich Festiwalowych Biegów dla Zdrowia. Nie jest to zwykły bieg. To bieg po zakończeniu którego rozmawia się i edukuje młodzież.

Jak widać uczniowie chłoną wiedze, bowiem chętnie biorą udział w różnych konkurach właśnie w stylu „eko”. Mowa o konkursach szkolnych, powiatowych, a nawet o Olimpiadzie Ogólnopolskiej Promocji Zdrowego Stylu Życia!

Nie sposób nie wspomnieć tu o kierunku kształcenia zawodowego- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, który został uruchomiony 3 lata temu. Od tej pory młodzież z pewnością inaczej patrzy na otaczające nas środowisko.

Kierunek ten znakomicie wpisuje się w tendencje europejskie i światowe pozyskiwania energii ekologicznej. Uczniowie w ramach prowadzonych zajęć zdobywają wiedzę i umiejętności montażu i eksploatacji instalacji ekologicznych tj. instalacji solarnych, fotowoltaicznych, generatorów wiatrowych, pomp ciepła czy kotłów CO opalanych paliwem ekologicznym tłumaczy dyrektor szkoły Sylwester Pałka.

Dodajmy, że w ramach modernizacji warsztatów szkolnych wszystkie te instalacje będą stanowić wyposażenie pracowni dydaktycznych odnawialnych źródeł energii w których uczniowie będą odbywać zajęcia zawodowe w ramach swojego kierunku kształcenia.

Tak więc rosną nam kolejni Ekostrażnicy Ponidzia, którzy będą walczyć o czyste powietrze, a swoją wiedzę już praktykują!

/ET/

***

Akcje ekologiczne nie muszą być organizowane przez szkoły i na wielką skalę. Rodzicu! Ty też możesz zorganizować mini-akcję w stylu eko i to we własnym domu!
Poniżej pomysły:

– Zrób mały bazarek z eko-produktami,
– Zorganizuj gry i zabawy tematyczne dla swojej pociechy,
– Zorganizuj akcję sprzątania pobliskiego lasu
– Przy współpracy z najbliższym nadleśnictwem – posadź drzewko,
– Przygotuj teatrzyk o tematyce ekologicznej

W taki sposób nie tylko spędzicie fajnie czas ze swoimi pociechami, ale wspólnie zawalczycie o czyste powietrze.

Publikacja w ramach zadania pn. „EKOstrażnicy Ponidzia 3 – kampania informacyjno – edukacyjna aktywizująca społeczeństwo do walki o czyste powietrze, poprzez ukazywanie dobrych i złych działań na rzecz środowiska na terenie Ponidzia.

Udostępnij.

Dodaj komentarz