W kierunku uzdrowiska

0

Pierwsze kroki już poczyniono. Podczas sesji pińczowskiej Rady Miejskiej, która odbyła się 27 czerwca, radni podjęli decyzję o rozpoczęciu prac związanych z uzyskaniem przez gminę statusu uzdrowiska bądź też statutu ochrony uzdrowiskowej. Po części,z tym tematem związana była także kolejna uchwała przyjęta przez rajców.

sesja pińczów 2
Za pośrednictwem tego zapisu radni wyrazili zgodę na utworzenie na terenie Miasta i Gminy Pińczów miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Jednym z ważniejszych punktów środowej sesji było przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytuły wykonania budżetu. Obydwie wspomniane uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Miejską.

sesja pińczów
Miłym akcentem posiedzenia było… więcej w papierowym wydaniu czasopisma. 

Udostępnij.

Dodaj komentarz