UWAGA ROLNICY – apel w sprawie suszy

0

W związku z trwającym od wielu tygodni zjawiskiem suszy, w oparciu o decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Ardanowskiego, wojewodowie zostali zobowiązani do bieżącego monitorowania sytuacji w swoim regionie i przedstawiania właściwych raportów. Po oszacowaniu strat w produkcji rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważy możliwość zgłoszenia stanu klęski do Europejskiego Funduszu Solidarności.

 Michał Cieślak – poseł na Sejm RP, informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód przez rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte negatywnymi skutkami wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego suszy.

W tym celu należy niezwłocznie wystąpić do właściwego Wójta / Burmistrza z właściwym wnioskiem.

Link do wniosku
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.270821/35334380_955811624590121_4859813778130206720_n.docx/WNIOSEK__O_OSZACOWANIE_STRAT_2018_18-06-2018.docx?_nc_cat=0&oh=6da4fa8f8242609b53f1ed90587f0dd1&oe=5B2E537C&dl=1

W oparciu o otrzymane zgłoszenia właściwy Wójt / Burmistrz zobowiązany będzie do wystąpienie z wnioskiem o powołanie przez Wojewodę Komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Jak dodaje poseł, znaczna cześć upraw rolnych i sadowniczych w wyniku długo trwającej suszy obniżyła plony nawet powyżej 40 %, co wpłynie zapewne w najbliższym czasie na istotne straty w gospodarstwach rolnych. W przeciwieństwie do poprzednich lat, szacowaniu szkód będą podlegać również użytki zielone. Dodatkowo klimatyczny bilans wodny w Polsce wygląda dziś krytycznie. Od 2006 roku pogarsza się sytuacja wodna, a poziom retencji wody opadowej w Polsce jest poniżej 6%.

– Oznacza to, że gromadzimy poprzez retencję gleby i zbiorniki wodne jedynie 6% wody, która opada z deszczem na teren naszego państwa. Dlatego przed nami stoją wielkie wyzwania z zakresu przebudowy całej gospodarki wodnej w Polsce pod kątem gromadzenia wody dla rolnictwa, przemysłu i produkcji żywności- tłumaczy poseł Michał Cieślak

Więcej informacji:
http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/kleski-zywiolowe/informacje-dla-samorzad/13656,Rolnictwo-szacowanie-strat-w-gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html

Udostępnij.

Dodaj komentarz