Urząd Marszałkowski poprzez Fundusze Europejskie promuje piękno regionu

0

RPOWŚ_nowe logotypy

Zajęcia terenowe, zajęcia seminaryjne, gry i zabawy dydaktyczne, warsztaty ekologiczne, pikniki i festyny tematyczne, plastyczne oraz fotograficzne zajęcia plenerowe, wycieczki i rajdy, konferencje, seminaria i szkolenia, ponadto cykliczne imprezy związane z lokalnymi świętami, a w szczególności ekologicznymi – to bogata oferta Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu. Instytucja jest w fazie projektowania, a jej budowę wspiera Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Beneficjentem zadania pod nazwą „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” jest Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, a jego wartość to ponad 14 milionów złotych, przy dofinansowaniu w wysokości 10 milionów złotych.

„Dzięki finansowemu wsparciu z unijnego budżetu powstanie instytucja, której celem głównym będzie wspomaganie dydaktyki formalnej – zarówno szkolnej, jak i tej akademickiej oraz nieformalnej, w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw proekologicznych” mówi Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Tereny pod Budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach gmina Kije 
Głównym celem projektu jest ochrona zasobów przyrodniczych Ponidzia, a także ich wykorzystanie na rzecz działań edukacyjnych i naukowych. Zadanie dotyczy nie tylko budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, ale także objęcia ochroną czynną terenu o powierzchni ok. 11 ha, gdzie umiejscowione są dwa obszary niezwykle cenne przyrodniczo: Natura 2000 oraz Nadnidziański Park Krajobrazowy.
Projektowany obiekt będzie ogólnodostępny, skierowany głównie do dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, naukowców, przyrodników, nauczycieli, turystów, a także lokalnego społeczeństwa zainteresowanego pogłębianiem wiedzy
o środowisku przyrodniczym.

W ośrodku prowadzone będą zajęcia z edukacji przyrodniczej w formie “zielonych szkół”, terenowych warsztatów edukacji przyrodniczej, obozów naukowych, praktyk studenckich, wycieczek krajoznawczych oraz zajęć plenerowych
i rekreacyjnych.

Wizualizacja Budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

Głównym założeniem ośrodka jest zbliżenie społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży do natury poprzez pokazanie piękna, ciekawostek, tajemnic, a wszystko to w przyjaznej atmosferze i w formie dobrze zorganizowanej zabawy.Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach będzie współpracował z innymi instytucjami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi w kraju.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com