Urząd Marszałkowski dzięki Funduszom Europejskim wspiera rozbudowę infrastruktury

0

RPOWŚ_nowe logotypy

Latem tego roku pod Pińczowem uroczyście rozpoczęła się budowa obwodnicy miasta – inwestycja, na którą mieszkańcy tej części regionu czekali długie lata.

Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” warta jest ponad 45 mln złotych, a dofinansowanie z UE wyniosło ponad 36 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Plac budowy, podjazd w kierunku wsi Włochy.

Plac budowy, podjazd w kierunku wsi Włochy.

Obszar przedsięwzięcia znajduje się w większości na terenie miasta Pińczów, częściowo także w obrębie sołectw Podłęże i Włochy. Zaplanowana obwodnica będzie miała długość 4,6 km. Rozpocznie się między sołectwem Brzeście, a miastem Pińczów i kierując się w lewo przebiegnie za zabudowaniami, równolegle do ulicy Nowowiejskiej. Następnie przetnie drogę powiatową Pińczów – Chmielnik i w miejscowości Włochy przetnie tereny zalesione kierując się w dół, gdzie połączy się z drogą wojewódzką nr 767 Pińczów – Busko-Zdrój.

Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich

Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich

W ramach projektu beneficjent – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich – nie tylko wybuduje nową drogę, ale także przebuduje odcinek już istniejącej drogi 767, od skrzyżowania ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Nową, aż do miejscowości Pasturka. Wzdłuż przebudowanego odcinka powstaną chodniki i ciąg pieszo – rowerowy, którego tak bardzo dziś brakuje mieszkańcom miasta i podmiejskich wsi. Inwestycja obejmie przebudowę kanalizacji, sieci gazowej, teletechnicznej, energetycznej i odwodnienia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Plac budowy, widok z góry na drogę Pińczów – Busko-Zdrój

Obecnie na placu budowy trwają roboty ziemne. Planowany finał prac to koniec października 2019 roku.
„Budowa obwodnicy Pińczowa to jedno z najważniejszych zadań w przyjętym przez Sejmik Województwa „Planie Rozwoju Infrastruktury Transportowej”. Jest przedłużeniem drogi wojewódzkiej 766, która na długości od Morawicy aż do ulicy Republiki Pińczowskiej jest już zmodernizowana. Dziękuję władzom Pińczowa, bo o tę inwestycję od lat zabiegały i mocno wspierały jej przygotowanie. Budowane cztery i pół kilometra obwodnicy to pierwszy etap większego zadania, które będzie poprowadzone aż do Węchadłowa. Kolejny odcinek będziemy realizować już w następnym okresie unijnego finansowania. Ale już teraz jesteśmy do niego projektowo przygotowani, a to bardzo przyspieszy realizację całego przedsięwzięcia. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się i wsparli ten projekt na każdym etapie jego realizacji.” – twierdzi Karol Rożek, Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, przedstawiciel beneficjenta projektu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Plac budowy, widok na drogę 776

„Trzeba pamiętać, że dobre drogi, sprawne połączenia pomiędzy miejscowościami, to impuls do rozwoju gospodarczego. Jestem przekonany, że tak będzie i w tym przypadku” mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Udostępnij.

Dodaj komentarz