Ulica Wspólna

0

Ulica Wspólna – ul. Wspólna jest kolejną karykaturą ulicy. Umiejscowiona jest na północ od ul. Romana Dmowskiego. Bierze początek od ul. Szanieckiej, biegnie na wschód, by po kilkudziesięciu metrach skręcić pod kątem prostym na północ i połączyć się z ul. Gwardii Ludowej. Obecnie jest ulicą tylko z nazwy. Leży na terenie rolniczych działek, wykrojonych po wojnie z użytków dawnego Sejmiku Powiatowego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę domów, ulica musiała powstać, aby móc mieć do parceli swobodny dojazd. Aby być w zgodzie ze sztuką nazewniczą, obecna ul. Wspólna powinna mieć dwie nazwy; inną dla odcinka zachód-wschód a inną dla odcinka północ-południe, chyba że w przyszłości nie zostanie rozbudowana w żadnym kierunku, co jest mało prawdopodobne.

                                                                                      Franciszek Rusak

 

Udostępnij.

Dodaj komentarz