Ulica Waryńskiego

0

Ulica Waryńskiego

Ul. Ludwika Waryńskiego wraz z częścią ul. 1 Maja i ul. 12 Stycznia pełnią najbardziej czytelną granicę pomiędzy Buskiem i Zdrojem. Na południe od linii wymienionych ulic rozciąga się park zdrojowy oraz sanatoria uzdrowiskowe. restaurację, która z czasem rozrosła się do znanego hotelu i restauracji wyższej kategorii. Powstała dzielnica pensjonatowa, nowy park zdrojowy, kościół św. Brata Alberta i dworzec PKS. Na tym nie koniec. Z czasem powstanie wiele nowych obiektów i stanie się atrakcyjną, zdrojową aleją.

Życie i znaczenie ulicy Waryńskiego jest nierozłącznie związane z działalnością stacji kolejowej, otwartej w 1952 roku w Siesławicach. Połączenie stacji z miastem było nieodzowne. Odtąd ulicą Waryńskiego przemieszczał się przede wszystkim towarowy tabor konny, traktorowy i samochodowy z dworca towarowego do miasta. Ulicą Waryńskiego jeździły też autobusy PKS, które dowoziły i odwoziły pasażerów do stacji (pożal się Boże) kolejowej.

Historia buskiego dworca kolejowego to temat na dłuższą wypowiedź. Drewniany budynek, który pełnił funkcję tymczasowego dworca kolejowego, przetrwał ponad czterdzieści lat, a kiedy wybudowano nowy, murowany… zlikwidowano kolej pasażerską.

Z czasem ulica Waryńskiego zaczęła obok swej funkcji praktycznej spełniać rolę mieszkalno pensjonatowej z racji bliskiego położenia Zdroju. Pionierem był p. Ura, który otworzył wielce popularną, bezpretensjonalną.

waryńskiego (4)

 Fot. 18 września 2012 r.

Ulica od początku nosi imię czołowego polskiego działacza rewolucyjnego – Ludwika Waryńskiego (1856-1889), który był założycielem pierwszej polskiej partii socjalistycznej Proletariat (1882). Z wyroku sądu carskiego został osadzony w osławionej twierdzy Szlisselburg, w której dokonał żywota. Kilkakrotnie chciano zmienić nazwę patrona ulicy, ale w końcu pozostał Waryński, choć nazwa ul. Dworcowa byłaby bardziej adekwatna do położenia i sprawującej funkcji jaką spełnia.

Franciszek Rusak

waryńskiego (1)

Udostępnij.

Dodaj komentarz