Ulica Stefana Batorego

0

Ulica Stefana Batorego – ulica Stefana Batorego to jedna z najstarszych ulic Buska, będącą ulicą wylotową w kierunku wsi Owczary. Przez wieki mieszkańcy Owczar podążali do Buska na targi i do kościoła. Jeszcze w latach 50-tych ub. wieku do Buska wędrowały także codziennie dzieci klas 5-7 zanim w Owczarach nie powstała pełnowymiarowa szkoła.

 Od wielu lat, a na pewno w latach międzywojennych parcele, przylegające do ulicy stanowiły rezerwę terenową pod nową zabudowę. Ciasne i ograniczone działalnością rolniczą centrum nie sprzyjało rozwojowi budownictwa mieszkaniowego. Sięgnięto do rezerw przylegających do ulicy Owczarskiej (tak się pierwotnie nazywała). Powstały wkrótce stosunkowo duże i niebanalne architektonicznie kamienice zamieszkane przez buską inteligencję, tzn. nauczycieli, lekarzy, urzędników. Ten stan rzeczy utrzymywał się do lat 60-tych ub. wieku. Reprezentacyjna bądź co bądź ulica (w okresie okupacji zamieniono ją na dzielnicę „tylko dla Niemców” ) zmieniała kilkakrotnie swą nazwę. Owczarska przybrała imię Stefana Batorego, który patronem ulicy został za swe zasługi dla kraju, choć bezpośrednio z Buskiem nie był związany w żaden sposób. (Stefan Batory (1533 – 1586); drugi polski król elekcyjny; rządził od 1575 roku; był księciem siedmiogrodzkim; dążył do wzmocnienia władzy królewskiej, szczęśliwie walczył z Moskwą, odzyskał dla Polski Inflanty, założył w Wilnie Akademię. Zmarł w wieku 53 lat po 11 latach panowania w Polsce. Uznany przez historyków za najwybitniejszego polskiego króla elekcyjnego). Niemcy przemianowali ją na Wschodnią, po wojnie nadano jej nazwę Karola Świerczewskiego. W 1997 roku przywrócono jej, nie bez oporów, imię Stefana Batorego. Dokonano też spektakularnego zabiegu polegającego na jej podziale. Jej wschodni odcinek od ul. Grotta do granic miasta przyjął imię Kard. S. Wyszyńskiego.

                                                                                      Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com