Ulica Staszica

0

Ulica Staszica – ulica Stanisława Staszica biegnie południkowo od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Prusa, po zachodniej stronie ul. Wojska Polskiego. Jeszcze w latach 60. XX wieku była zwykłą naturalną drogą, bardzo błotnistą w dżdżyste dni, bo biegnie po niezwykle żyznych gliniasto-lessowych glebach. Przed wojną w północnej części drogi rozciągał się obszerny sad ze szkółką drzew owocowych. Właścicielem tych terenów był Sejmik Powiatowy, który utrzymywał się z gospodarstwa rolno-hodowlanego i sadowniczego. Po wojnie przy końcu drogi powstał duży loch ziemny należący do pobliskiej Spółdzielni Ogrodniczej do przechowywania ziemniaków i warzyw. W sześćdziesiątych latach XX wieku drogę utwardzono i uczyniono zeń ulicę. Godnym pochwały był sposób nadania ulicy nazwy własnej. Ogłoszono mianowicie konkurs na nadanie nazwy wraz z uzasadnieniem. W wyniku konkursu ulica otrzymała niezwykle trafną nazwę – Staszica.

staszica

                                                                                     Fot. 18 września 2012 roku

Stanisław Staszic (1755 – 1826) ksiądz, uczony, polityk i geolog, należy do grona ludzi najbardziej zasłużonych dla Polski. Piórem wspomagał prace nad zredagowaniem tekstu Ustawy Majowej z 1791 roku. Bronił stanu chłopskiego i domagał się  zrównania w prawach mieszczan i szlachty. Zabiegał o rozwój górnictwa i przemysłu metalurgicznego. Był twórcą Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Odwiedził Busko w 1800 roku. Z żalem opisał opłakany stan nieczynnej fabryki soli, która została zamknięta po trzecim rozbiorze Polski. Był autorem mapy geologicznej Kielecczyzny. Ufundował dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk pałac, w którym obecnie ma siedzibę Polska Akademia Nauk.

Na 700-lecie Buska w 1987 r. Towarzystwo Miłośników Buska zaproponowało aby odcinek ul. Staszica od ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Sądową nazwać ulicą Norbertańską (przebiega równolegle do dawnego kościoła klasztornego norbertanek), ale propozycja została odrzucona.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz