Ulica Skałki

0

Ulica Skałki – ul. Skałki to niewielka uliczka łącząca ulicę Małą z ulicą Niwa. Niwa pierwotnie oznaczała całą kwaterę i odnosiła się do osiedla domów jednorodzinnych. Potrzeba łatwiejszego dojazdu do poszczególnych posesji wymusiła konieczność wytyczenia siatki dróg i nadanie im indywidualnych nazw. Był to koniec lat 70-tych XX wieku. Projektodawcą nazw nowych ulic był ówczesny geodeta Jan Jarząbek. Niektóre nazwy są trafne, inne – niestety –nie. Do tych drugich należy ul. Skałki, bo jako żywo nie ma tam żadnych skałek a jeżeli już to dość daleko na północ w obrębie Zimnych Wód.

Mieszkańcy nawet próbowali protestować, ale radni wcześniej już ową nazwę zaakceptowali w głosowaniu na sesji rady narodowej i … tak już zostało. Nazwa, ze względu na swą absurdalność, nadaje się do zmiany.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz