Ulica Pocztowa

0

Ulica Pocztowa – ul. Pocztowa wpisuje się w pierwotny, średniowieczny układ magdeburskiego miasta. Wychodzi z południowo-zachodniego narożnika rynku i biegnie na południe do ul. Kościuszki. Jej nazwa jest tzw. mówiąca, bo pochodzi od bliskiej obecności jakiegoś charakterystycznego obiektu, w tym wypadku poczty. W taki sposób powstały nazwy ulic Sądowa, Młyńska, Piekarska itp. Gdy nie było łącznika między ulicami Poprzeczną i Kopernika, to cały ruch kołowy odbywał się ulicą Pocztową, choć była jak dziś bardzo wąska. Zmiana na ulicę jednokierunkową nastąpiła  po wybudowaniu wspomnianego łącznika, który powstał po wyburzeniu kilku starych budynków oraz okrojeniu kilku podwórek. Nazwa ulicy jest formalnie nielogiczna, bo jako żywo nie ma tu żadnej poczty. Istnieje jednakże budynek, w którym mieściła się ona przez kilkadziesiąt lat, dopóki nie została przeniesiona do nowego budynku na al. Mickiewicza. Stara poczta to zabytkowy, eklektyczny budynek z wieżyczką, stojący na rogu rynku i ul. Pocztowej. Po wyprowadzeniu się poczty został siedzibą Miejskiej Rady Narodowej a potem Przedszkola nr 4. Obecnie jest prywatną własnością, gdzie mieści się apteka oraz gabinety lekarskie. Innym ciekawym architektonicznie domem jest przedwojenna narożna kamienica znanego buskiego geodety p. Techmana, stojąca przy zbiegu ulic Pocztowej i Kościuszki. Po rozbudowaniu go został także przeznaczony na gabinety lekarskie. Ulica Pocztowa jest bytem skończonym.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz