Ulica Pawia

0

Ulica Pawia – ul. Pawia to najdalej na wschód położona buska ulica, którą ze względu na przebieg wzdłuż granicy miasta, można było nazwać ul. Graniczną. Istotnie, rozpoczyna się przy wschodnim krańcu u. Widuchowskiej i biegnie 650 m na północ do niewielkiej przecznicy, która z czasem rozrośnie się do rangi kolejnej ulicy. Ul. Pawia to wschodni bok obszernego, nieregularnego pentagonu, zawierający się wewnątrz ulic Widuchowskiej, Objazdowej, Łagiewnickiej i właśnie Pawiej. Biegnie po śladzie starej, polnej drogi toteż ma krzywy, falisty kształt, nie licujący z miejską ulicą. Pozornie peryferyjna ulica zabudowana jest po zachodniej (miejskiej) stronie imponującymi domami, które nierzadko przybrały rozmiary rezydencji. Należy przypuszczać, że wspomniany pięciobok to olbrzymi zapas gruntów do przyszłej zabudowy. Pewność mielibyśmy, gdyby był opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Jego brak owocuje ułomnymi ulicami, które powstają później aniżeli domy. Nazwa tej „ptasiej” ulicy wzięła się zapewne stąd, że hodowano w pobliżu egzotyczne ptaki, także dumne pawie.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz