Ulica Partyzantów

0

Ulica Partyzantów – ul. Partyzantów to historyczna ulica wychodząca z narożnika rynku na wschód, zgodnie z magdeburskim planem lokowania miasta. Busko zachowało w części narzucony przez prawo magdeburskie średniowieczny układ centrum (kwadratowy rynek z wychodzącymi z naroży ulicami). Ulica Partyzantów zachowała swój kształt i kierunek, choć wydłużyła się znacznie i wielokroć powstały wzdłuż niej coraz to inne domy.

Ulica Partyzantów biegnie grzbietem Garbu Pińczowskiego. Wydłużała się wraz z uzyskiem nowych pól, które powstawały po wykarczowaniu drzew i krzewów. Ulica z czasem przeszła w trakt wiodący do Stopnicy i stąd otrzymała nazwę ul. Stopnickiej. Po śmierci J. Piłsudskiego została nazwana jego imieniem. Zanim się utrwaliła ta nazwa, nastała wojna i Niemcy powrócili do nazwy „Stopnicka”. Po wojnie nadano jej nazwę „Partyzantów” i tak zostało do dziś. Ogólna nazwa nie wskazująca przynależności organizacyjnej ani politycznej była neutralna a zatem wygodna dla wszystkich. Wprawdzie znający się na rzeczy pobąkiwali, że nazwę „Partyzantów” powinna dostać ul. Łagiewnicka, bo to ona wiodła do wsi będącej siedzibą sztabu Komendanta Obwodu AK Busko majora „Srogiego” – Wacława Ćmakowskiego a teren Zimnych Wód był poligonem ćwiczebnym dla buskich akowców, to nikt tego głośno nie wypowiedział.

Po wojnie ul. Partyzantów stawała się coraz bardziej zatłoczona, bo jechały nią wszystkie pojazdy zmierzające do Stopnicy, Szczucina i Tarnowa, nie mówiąc o wozach konnych rolników z Nadola i buskich gulonów. Dopiero wybudowanie ul. Objazdowej uwolniło ją częściowo od ruchu kołowego, ale go nie zlikwidowało. Ul. Partyzantów jest nadal jedną z najruchliwszych ulic Buska, co spowodowało wykarczowanie dorodnych czereśni rosnących wzdłuż traktu, bo stężone spaliny zatruwały owoce. Od lat 70. ub. wieku przybyło wiele nowych domów, bo właściciele pól dostali pozwolenie na ich podział na parcele budowlane. Ich wiek można bez trudu poznać po charakterystycznej, klockowej architekturze epoki Gierka. Należy jeszcze wspomnieć, że gleba po północnej stronie ul. Partyzantów należy do najżyźniejszych w Busku, czego dowodem są dorodne przydomowe drzewa owocowe oraz piękne rośliny ozdobne.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz