Ulica Orzeszkowej

0

Ulica Orzeszkowej – ulica Elizy Orzeszkowej leży w „kwaterze literackiej” (patrz: Poczet buskich ulic nr 5 – ulica Bohaterów Westerplatte i Boroniewskiego). Ulica leży po obu stronach ulicy Kochanowskiego, tworząc po wschodniej i zachodniej stronie ślepe odcinki, które nie łączą się ani z ul. Bohaterów Warszawy, ani z ul. Konopnickiej. Jest to kuriozalny wymysł planistów, którzy dla sobie tylko znanych przyczyn, wyznaczyli w taki sposób dwa ślepe zaułki.

Patronką ulicy została czołowa polska pisarka epoki pozytywizmu Eliza Orzeszkowa ( 1846 – 1910), która nigdy w Busku nie była, bo prawie się nie ruszała ze swej grodzieńskiej samotni.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz