Ulica Grunwaldzka

0

Ulica Grunwaldzka – ul. Grunwaldzka leży w trapezoidalnym czworokącie ograniczonym ulicami Objazdową, Stawową, Partyzantów i Łagiewnicką. W miejscu dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej, biegnącej od ul. Stawowej do ul. Łagiewnickiej rozpościerała się rozległa łąka należąca do kilku właścicieli. Z chwilą ogłoszenia zakazu hodowli zwierząt w mieście

(połowa lat 60-tych XX wieku), łąka stała się bezużyteczna. Właściciele podzielili ją na działki i sprzedali. Chętnych do kupna było dużo. Wkrótce pojawiły się, jak grzyby po deszczu nowe domy o zróżnicowanej, ale w sumie nieciekawej architekturze. Ogródki przydomowe rekompensują braki w urodzie budynków. Kolejnym mankamentem jest zbyt ciasna zabudowa o co należy winić urbanistów. Chronicznym grzechem popełnianym przez buskich planistów jest brak umiejętności wytyczania ulic. Grunwaldzka ostateczną długość uzyskała dopiero w 2010 roku. W końcu należy odnieść się do nazwy ulicy. W niczym nie nawiązuje do historii Buska. Koresponduje w jakiejś mierze z sąsiednimi ulicami związanymi nazwami z polską dynastią Jagiellonów.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz