Ulica Gaik

0

Ulica Gaik – ulica wzięła nazwę od większego fragmentu dawnej dzielnicy Nadole, który dziś można zlokalizować między ulicami Wojska Polskiego, Gwardii Ludowej, Szanieckiej i Dmowskiego.

Teren Gaiku należał przed wojną do gospodarstwa rolnego Sejmiku Powiatowego. Po reformie rolnej i likwidacji sejmiku, grunty leżące na Gaiku podzielono na działki hektarowe i mniejsze 20-arowe. Te drugie wkrótce zamieniono na sady owocowe. Samoistnie powstał w ten sposób owocowy gaik nawiązujący do starej nazwy.

Ulica Gaik była początkowo zwykłą ścieżką, potem drogą polną a w końcu asfaltową drogą, która błyskawicznie otworzyła możliwość budowania domów jednorodzinnych, tym bardziej, że nie tylko zwiększyła się wszerz, ale także wzdłuż. Początkowo jej długość wynosiła zaledwie kilkadziesiąt metrów, akurat tyle ile wynosiły posesje dwóch domów. Obecnie ul. Gaik tworzy rozwidlenie z ul. Dmowskiego i biegnie w kierunku północno-zachodnim, przecina niewysychający strumień, następnie skręca na północ i zmierza prosto do ul. Gwardii Ludowej.

Właściciele działek decydując się na budowę domów jednorodzinnych musieli usunąć drzewa owocowe. Zniknął więc zielony gaik a utrzymała się tylko nazwa ulicy, będąca  pochodną dawnego rejonu zwanego Gaikiem.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com