Ulica dr Starkiewicza

0

Ulica dr Starkiewicza – ulica dr Szymona Starkiewicza leży w południowej części Buska biegnąc równoleżnikowo od ul. 1 Maja do południowo-zachodniej granicy Buska. Po wybudowaniu ul. Grotta, obecną ul. Starkiewicza przedłużono do wschodniej obwodnicy o około 50 metrów, czyniąc z niej szosę, która oddzielała wyraźnie park od „Górki”. Do 1962 roku ulica Starkiewicza nosiła nazwę Wiślicka, bo istotnie jej przedłużenie zmierza do Wiślicy, Kazimierzy Wielkiej i Krakowa. Typowa dawniej szosa nabiera z roku na rok wyglądu miejskiej ulicy. Przed nią stoi szansa stać się aleją spacerową po uatrakcyjnieniu jej obrzeży i zagospodarowaniu bezimiennej strugi dążącej do potoku Maskalis.

Zmiana nazwy nastąpiła po śmierci założyciela „Górki” doktora Szymona Starkiewicza (1878-1962), który na tzw. „żwirowej górce” wybudował szpital, posadził park, zorganizował gospodarstwo rolno-hodowlane i wykroił mapę plastyczną Polski a w niedalekiej odległości otworzył cegielnię produkującą cegły, dachówki i sączki dreniarskie. Szpital „Górka” był znakomitym przykładem funkcjonowania placówki zdrowotnej, która nie oglądała się na państwowe dotacje, lecz próbowała być samowystarczalna. Zaiste, dr Starkiewicz to bodaj najsławniejszy busczanin w całej historii miasta. Po śmieci jego imieniem został nazwany szpital, którego zorganizował. Leży pochowany w rodzinnym grobowcu na buskim cmentarzu.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz