Ulica Batalionów Chłopskich

0

Ulica Batalionów Chłopskich – ulica Batalionów Chłopskich usytuowana jest po zachodniej stronie Buska już za obwodnicą, która miała być ulicą graniczną dla budownictwa mieszkalnego. Bierze swój początek od północnej strony ul. Bohaterów Warszawy i zmierza na północ nie kończąc swego biegu. Wymaga odpowiedniej koncepcji zagospodarowania.

Bataliony Chłopskie to tajna organizacja wojskowa w okresie okupacji. Zrzeszała przede wszystkim ludność wiejską. BCh na naszym terenie było bardzo aktywne, szczególnie we wschodnich gminach naszego powiatu. Samo Busko wchodzące w skład II Rejonu Komendy Powiatowej BCh o kryptonimie „Południe” nie zrzeszało wielu członków (nawet buscy rolnicy nie czuli się chłopami tylko mieszczanami, więc zasilali przeważnie szeregi AK). Dowódcą II Rejonu był Piotr Pawlina. Buska organizacja skupiała się na wydawaniu i kolportowaniu prasy podziemnej.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com