Ulica Armii Krajowej

0

Ulica Armii Krajowej – ul. Armii Krajowej łączy ul. Batorego z ul. 12 Stycznia. Biegnie równolegle do al. Mickiewicza po jej wschodniej stronie. Była drogą dojazdową do podwórek wielu instytucji i szkół, pełniła więc rolę drugorzędną. Jej położenie i funkcja idealnie nadawała się, aby nadać jej imię sekowanej przez cały czas Armii Krajowej, choć była bezsprzecznie najsilniejszą organizacją konspiracyjną w Busku w okresie okupacji hitlerowskiej.

Struktury przedakowskie zaczęły powstawać w Busku już jesienią 1939 roku. Z czasem weszły w skład Związku Walki Zbrojnej a potem AK. Busko było siedzibą Komendy Obwodu AK na czele której stał mjr Wacław Ćmakowski, mający swą kwaterę we wsi Łagiewniki. Obwód Busko dzielił się na pięć podobwodów w tym podobwód Busko – „Bór”. Buska AK prowadziła działalność propagandową, sabotażową, ćwiczebną, wywiadowczą i zbrojną.

Z nazwaniem jakiejś ulicy imieniem AK nie można już było dłużej zwlekać, bo kombatanci, także ci zrzeszeni w organizacji ZBOWiD, co rusz zgłaszali taką potrzebę. Nie chcąc nadmiernie eksponować nazwy Armia Krajowa, nadano jej imię ulicy bocznej i mało reprezentatywnej. Po transformacji ustrojowej nie kwapiono się nadto do zmiany nazw ulic, więc pozostawiono ją niezmienioną. Przy dobrej woli architektów zieleni można by ją znacznie upiększyć, szczególnie po stronie wschodniej. Na razie nadal pełni rolę drogi dojazdowej.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com