Ulica 1 Maja

0

Ulica 1 Maja – ul. 1 Maja leży w południowej części miasta okalając park zdrojowy od północnej i wschodniej strony. Ze względu na swe usytuowanie powinna pełnić funkcję uzdrowiskowej promenady, choć z uwagi na ciążące nad nią błędy urbanistyczne – promenadą nie jest w pełni. Od końca XIX wieku ulica po wschodniej stronie zabudowana została pensjonatami służącymi kuracjuszom. Wille w stylu szwajcarskim przydawały ulicy kuracyjnego splendoru, jakże różniącego się od zabudowy i charakteru właściwego Buska.

Po wojnie nastąpiły w charakterze ulicy zasadnicze zmiany. Część pensjonatów przeznaczono na mieszkania komunalne, inne na gmachy użyteczności publicznej. Nastąpiła też zmiana nazwy ulicy, która przed wojną nosiła imię Zakładowej. Po wojnie otrzymała nazwę 1 Maja i dotąd ją nosi. Ulica była cały czas drogą dojazdową do pobliskich wiosek a także trasą przelotową dla samochodów i autobusów do Wiślicy, Nowego Korczyna, Kazimierzy Wielkiej i Krakowa. Na wprost willi „Wiślica” usytuowany był przystanek PKS. Wzmożony ruch samochodowy nie sprzyjał wypoczynkowi kuracjuszy i pobliskiemu parkowi. Zaszłe zmiany nie pozwoliły ulicy stać się uzdrowiskową promenadą, jakże charakterystyczną dla miejscowości zdrojowych. Wybudowanie ul. Grotta odciążyło ją wprawdzie od ruchu przelotowego, ale do awansu na promenadę ciągle trzeba czekać. Warto przypomnieć, że dawniej ulica po zachodniej stronie obsadzona była topolami włoskimi. Czy nie warto wziąć tego pod uwagę przy okazji tzw. rewitalizacji?

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz