Tak wyludnia się Ponidzie. Który powiat stracił najwięcej mieszkańców?

0

Województwo świętokrzyskie jest jednym z najszybciej wyludniających się w kraju! W trend ten wpisuje się także Ponidzie. Który powiat w naszym regionie, w ostatnich latach, stracił najwięcej mieszkańców?

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że województwo świętokrzyskie dramatycznie traci mieszkańców. Z roku na rok jest nas coraz mniej. W 2013 roku było nas 1 268 239, z kolei w 2017 roku już tylko 1 247 732.

Jak sytuacja wygląda w powiatach naszego regionu? Najwięcej mieszkańców ubyło w ostatnich latach w powiecie buski. W 2013 roku w powiecie tym zameldowanych było 73 591 mieszkańców, w 2017 już tylko 72 131. Tak więc ten region Ponidzia, w przeciągu zaledwie czterech lat, stracił 1460 mieszkańców.

Z kolei w powiecie pińczowskim, w 2013 roku zameldowanych było 40 611 mieszkańców, w roku 2017 było to już o 1238 osób mnie, czyli tylko 39 373. W powiecie kazimierskim w 2013 roku zameldowanych było 34 943 osoby, a w 2017 – 33 921, czyli o 1022 mniej.

Natomiast jeżeli chodzi o najszybciej wyludniające się gminy w naszym regionie, to na czele tej listy jest Czarnocin (pow.kazimierskim) gdzie tylko w ubiegłym roku ubyło 2,15 procent mieszkańców.
Warto także dodać, że dane GUS nie uwzględniają osób, które wciąż są zameldowane na terenie naszych powiatów, a od lat tutaj nie mieszkają.

Jednym z głównych powodów tak dramatycznego spadku ludności na Ponidziu jest to, że region ten nie jest atrakcyjnym miejscem do życia dla młodych ludzi. Młodzi masowo opuszczają Ponidzie w poszukiwaniu lepszej pracy, ciekawszych miejsc do mieszkania. Miejsc, które dają większe szanse rozwoju, w których przede wszystkim łatwiej i wygodniej się żyje.

To pokłosie lat zaniedbań, ze strony samorządów, które nie mają pomysłu na to jak zatrzymać młodych ludzi. Niewiele im oferując. To ogromny błąd, ponieważ to właśnie te osoby w przyszłości mogły by zmieniać ten region na lepsze. Ale żeby to dostrzec i coś z tym zrobić potrzeba szerszego spojrzenia na ten problem. A tego niestety brakuje.

fot. Pixabay

Udostępnij.

Dodaj komentarz