Szkoła w Opatowcu otrzymała nowy sztandar. To dziejowa chwila w historii gminy.

0

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.  Te słowa, wypowiedziane niegdyś przez  Marszałka  Józefa Piłsudskiego – stały się mottem, dla jakże ważnej dla Gminy Opatowiec, uroczystości. To właśnie 14 listopada, w rocznicę 150.  urodzin Józefa Piłsudskiego, nadano nowy sztandar Szkole Podstawowej w Opatowcu – godnie upamiętniając przy tym wybitną postać narodu polskiego.

Wtorkowe uroczystości rozpoczęły się na placu szkolnym. Stąd licznie zebrana  społeczność szkolna w tym dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy i zaproszeni goście, przemaszerowali do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Opatowcu. Tu w trakcie uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez Ireneusza Zycha –  proboszcza parafii z Opatowca, ks. dziekana Marka Małczęcia -proboszcza parafii w Starym Korczynie oraz ks. Marka Zawłockiego – proboszcza parafii z Bejsc,  poświęcony został nowy symbol szkoły – sztandar. Potem uroczystym marszem, na czele którego stanęła grupa rekonstrukcyjna kawalerii konnej przemaszerowano nad Wisłę, gdzie pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, złożono symboliczne wieńce oraz wiązanki kwiatów. Następnie kolumna osób prowadzona przez Tadeusza Nurę – komendanta Gminnego OSP, udała się do budynku Gminnego Ośrodka Sportu. To właśnie tu, odbyła się główna część wyczekiwanych uroczystości.

nadanie sztandaru - Opatowiec (84)

Zanim jednak przystąpiono do ceremonii przekazania sztandaru Szkole Podstawowej w Opatowcu – odśpiewano hymn państwowy. Następnie  pani Elżbieta Szczęsna – Kusak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Opatowcu, powitała wszystkich tych, którzy przybyli na uroczystość, podkreślając przy tym wagę tak podniosłej dla placówki ceremonii. A zaproszenia przyjęli: Michał Cieślak – poseł na sejm RP, Adam Jarubas – marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski – wicewojewoda, Jan Nowak – starosta powiatu kazimierskiego, radni powiatu kazimierskiego oraz licznie zebrani wójtowie gmin, dyrektorzy poszczególnych instytucji, poczty sztandarowe, współorganizatorzy wydarzenia, partnerzy gminy Opatowiec i pozostali licznie zgromadzeni goście, których z imienia, nazwiska czy funkcji, nie sposób wymienić.

– 14 listopada zapisze się w historii naszej szkoły jako dzień szczególny. Józef Piłsudski – to postać niezwykła, wybitna – wielki człowiek i wielki Polak.  Z okazji 150. rocznicy Jego urodzin, dzięki staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, uzyskaliśmy dofinansowanie z Programu  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego by godnie upamiętnić obecność Marszałka J. Piłsudskiego w tej gminie. Trwałym upamiętnieniem stanie się sztandar przekazany naszej szkole – pokreśliła Elżbieta Szczęsna – Kusak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Opatowcu.

Z kolei Sławomir Kowalczyk – wójt Gminy Opatowiec, przypomniał związki Marszałka  z ziemią opatowiecką.

– To tutaj, we wrześniu 1914 roku, na terenie Gminy Opatowiec I Pułk Piechoty Legionów polskich przeszedł chrzest bojowy w walkach pod Ksanami, Kociną i Czarkowami. To wielka i dziejowa chwila w historii naszej gminy – powiedział Sławomir Kowalczyk.

Po tych słowach nastąpiło uroczyste przekazanie szkolnej „flagi” przez przedstawicieli Komitetu Społecznego na ręce wójta Gminy Opatowiec. Ten z kolei wręczył go Elżbiecie Szczęsnej – Kusak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Opatowcu. Według tradycyjnego ceremoniału, dyrektor szkoły przekazała chorągiew – nowy symbol placówki – pocztowi sztandarowemu uczniów Szkoły Podstawowej w Opatowcu. Po chwili uczniowie dostąpili ślubowania. Po  chwili nastąpiła krótka prezentacja okazałego sztandaru.

„Sztandar ma kształt kwadratu o boku 100 centymetrów. Rewers jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczony jest  orzeł srebrno-złoty z głową ozdobioną złotą  koroną, zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych lotów. Gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Na rewersie umieszczony jest napis Rzeczpospolita Polska. Dookoła widnieje rama z białego złota. Awers w kolorze chabrowym symbolizuje otwartą przestrzeń, wodę, morze i niebo. W centralnej części umieszczony jest portret Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wokół portretu widnieje nazwa szkoły. W lewym dolnym rogu znajduje się graficzny symbol Legionów Józefa Piłsudskiego – orzełek legionowy. W prawym dolnym rogu  umieszczona jest srebrna pieczęć Gminy Opatowiec. W dolnej części znajduje się data nadania sztandaru. Całość otoczona jest ramą z białego złota. Sztandar obszyty jest złotą frędzlą. Drzewce o wysokości 2 m zakończone jest okuciem metalowym z orłem w złotej koronie”.

Ceremonia nie miałaby miejsca gdyby nie dwie bardzo ważne osobistości, mianowicie pani Teresa Augustyn – przewodnicząca Rady Rodziców oraz Anna Kowalczyk – prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec. Panie podziękowały wszystkim fundatorom i darczyńcom, którzy przyczynili się m.in.. do podniesienia rangi uroczystości nadania sztandaru szkoły oraz w szczególny i znaczny sposób udzielili wsparcia.

W imieniu społeczności szkolnej, dyrektorka szkoły również podziękowała wszystkim za ufundowanie sztandaru, gabloty i pamiątkowego tablo oraz pomoc w zorganizowaniu uroczystości nadania sztandaru.

Ceremonię zakończyła niezwykle wzruszająca część artystyczna przygotowana przez uczniów, harcerzy i nauczycieli szkoły.

Przypomnijmy, że uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej  imienia Marszałka Piłsudskiego było jednym z punktów, wpisującym się w program wydarzeń zorganizowanych w ramach Programu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.  Zadanie pod nazwą „Józef Piłsudski – pierwsze boje legionistów na terenie gminy Opatowiec – upamiętnienie Marszałka w 150. rocznicę urodzin” jest realizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec. Projekt zakończy konkurs pieśni patriotycznych oraz wieczornica patriotyczna z okazji 150. urodzin Józefa Piłsudskiego, która odbędzie się 5 grudnia.                           Marta Gajda

nadanie sztandaru - Opatowiec (1) nadanie sztandaru - Opatowiec (2) nadanie sztandaru - Opatowiec (3) nadanie sztandaru - Opatowiec (4) nadanie sztandaru - Opatowiec (5) nadanie sztandaru - Opatowiec (6) nadanie sztandaru - Opatowiec (7) nadanie sztandaru - Opatowiec (8) nadanie sztandaru - Opatowiec (9) nadanie sztandaru - Opatowiec (10) nadanie sztandaru - Opatowiec (11) nadanie sztandaru - Opatowiec (12) nadanie sztandaru - Opatowiec (13) nadanie sztandaru - Opatowiec (14) nadanie sztandaru - Opatowiec (15) nadanie sztandaru - Opatowiec (16) nadanie sztandaru - Opatowiec (17) nadanie sztandaru - Opatowiec (18) nadanie sztandaru - Opatowiec (19) nadanie sztandaru - Opatowiec (20) nadanie sztandaru - Opatowiec (21) nadanie sztandaru - Opatowiec (22) nadanie sztandaru - Opatowiec (23) nadanie sztandaru - Opatowiec (24) nadanie sztandaru - Opatowiec (25) nadanie sztandaru - Opatowiec (26) nadanie sztandaru - Opatowiec (27) nadanie sztandaru - Opatowiec (28) nadanie sztandaru - Opatowiec (29) nadanie sztandaru - Opatowiec (30) nadanie sztandaru - Opatowiec (31) nadanie sztandaru - Opatowiec (32) nadanie sztandaru - Opatowiec (33) nadanie sztandaru - Opatowiec (34) nadanie sztandaru - Opatowiec (35) nadanie sztandaru - Opatowiec (36) nadanie sztandaru - Opatowiec (37) nadanie sztandaru - Opatowiec (38) nadanie sztandaru - Opatowiec (39) nadanie sztandaru - Opatowiec (40) nadanie sztandaru - Opatowiec (41) nadanie sztandaru - Opatowiec (42) nadanie sztandaru - Opatowiec (43) nadanie sztandaru - Opatowiec (44) nadanie sztandaru - Opatowiec (45) nadanie sztandaru - Opatowiec (46) nadanie sztandaru - Opatowiec (47) nadanie sztandaru - Opatowiec (48) nadanie sztandaru - Opatowiec (49) nadanie sztandaru - Opatowiec (50) nadanie sztandaru - Opatowiec (51) nadanie sztandaru - Opatowiec (52) nadanie sztandaru - Opatowiec (53) nadanie sztandaru - Opatowiec (54) nadanie sztandaru - Opatowiec (55) nadanie sztandaru - Opatowiec (56) nadanie sztandaru - Opatowiec (57) nadanie sztandaru - Opatowiec (58) nadanie sztandaru - Opatowiec (59) nadanie sztandaru - Opatowiec (60) nadanie sztandaru - Opatowiec (61) nadanie sztandaru - Opatowiec (62) nadanie sztandaru - Opatowiec (63) nadanie sztandaru - Opatowiec (64) nadanie sztandaru - Opatowiec (65) nadanie sztandaru - Opatowiec (66) nadanie sztandaru - Opatowiec (67) nadanie sztandaru - Opatowiec (68) nadanie sztandaru - Opatowiec (69) nadanie sztandaru - Opatowiec (70) nadanie sztandaru - Opatowiec (71) nadanie sztandaru - Opatowiec (72) nadanie sztandaru - Opatowiec (73) nadanie sztandaru - Opatowiec (74) nadanie sztandaru - Opatowiec (75) nadanie sztandaru - Opatowiec (76) nadanie sztandaru - Opatowiec (77) nadanie sztandaru - Opatowiec (78) nadanie sztandaru - Opatowiec (79) nadanie sztandaru - Opatowiec (80) nadanie sztandaru - Opatowiec (81) nadanie sztandaru - Opatowiec (82) nadanie sztandaru - Opatowiec (83) nadanie sztandaru - Opatowiec (84) nadanie sztandaru - Opatowiec (85) nadanie sztandaru - Opatowiec (86) nadanie sztandaru - Opatowiec (87) nadanie sztandaru - Opatowiec (88) nadanie sztandaru - Opatowiec (89) nadanie sztandaru - Opatowiec (90) nadanie sztandaru - Opatowiec (91) nadanie sztandaru - Opatowiec (92) nadanie sztandaru - Opatowiec (93) nadanie sztandaru - Opatowiec (94) nadanie sztandaru - Opatowiec (95) nadanie sztandaru - Opatowiec (96) nadanie sztandaru - Opatowiec (97) nadanie sztandaru - Opatowiec (98) nadanie sztandaru - Opatowiec (99) nadanie sztandaru - Opatowiec (100) nadanie sztandaru - Opatowiec (101) nadanie sztandaru - Opatowiec (102) nadanie sztandaru - Opatowiec (103) nadanie sztandaru - Opatowiec (104) nadanie sztandaru - Opatowiec (105) nadanie sztandaru - Opatowiec (106) nadanie sztandaru - Opatowiec (107) nadanie sztandaru - Opatowiec (108) nadanie sztandaru - Opatowiec (109) nadanie sztandaru - Opatowiec (110) nadanie sztandaru - Opatowiec (111) nadanie sztandaru - Opatowiec (112) nadanie sztandaru - Opatowiec (113) nadanie sztandaru - Opatowiec (114) nadanie sztandaru - Opatowiec (115) nadanie sztandaru - Opatowiec (116) nadanie sztandaru - Opatowiec (117) nadanie sztandaru - Opatowiec (118) nadanie sztandaru - Opatowiec (119) nadanie sztandaru - Opatowiec (120) nadanie sztandaru - Opatowiec (121) nadanie sztandaru - Opatowiec (122) nadanie sztandaru - Opatowiec (123) nadanie sztandaru - Opatowiec (124) nadanie sztandaru - Opatowiec (125) nadanie sztandaru - Opatowiec (126) nadanie sztandaru - Opatowiec (127) nadanie sztandaru - Opatowiec (128) nadanie sztandaru - Opatowiec (129) nadanie sztandaru - Opatowiec (130) nadanie sztandaru - Opatowiec (131) nadanie sztandaru - Opatowiec (132) nadanie sztandaru - Opatowiec (133) nadanie sztandaru - Opatowiec (134) nadanie sztandaru - Opatowiec (135) nadanie sztandaru - Opatowiec (136) nadanie sztandaru - Opatowiec (137) nadanie sztandaru - Opatowiec (138) nadanie sztandaru - Opatowiec (139) nadanie sztandaru - Opatowiec (140) nadanie sztandaru - Opatowiec (141) nadanie sztandaru - Opatowiec (142) nadanie sztandaru - Opatowiec (143) nadanie sztandaru - Opatowiec (144) nadanie sztandaru - Opatowiec (145) nadanie sztandaru - Opatowiec (146) nadanie sztandaru - Opatowiec (147) nadanie sztandaru - Opatowiec (148) nadanie sztandaru - Opatowiec (149) nadanie sztandaru - Opatowiec (150) nadanie sztandaru - Opatowiec (151) nadanie sztandaru - Opatowiec (152) nadanie sztandaru - Opatowiec (153) nadanie sztandaru - Opatowiec (154) nadanie sztandaru - Opatowiec (155) nadanie sztandaru - Opatowiec (156) nadanie sztandaru - Opatowiec (157) nadanie sztandaru - Opatowiec (158) nadanie sztandaru - Opatowiec (159) nadanie sztandaru - Opatowiec (160) nadanie sztandaru - Opatowiec (161) nadanie sztandaru - Opatowiec (162) nadanie sztandaru - Opatowiec (163) nadanie sztandaru - Opatowiec (164)

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com