Strażacy ponawiają apel. Sprawcy nie unikną kar.

0

Tylko wczoraj, w godzinach popołudniowych, buscy strażacy zawodowi wyjeżdżali aż dziesięć razy do płonących traw. Ledwo uporają się z jednym niebezpieczeństwem, już dostają informację o kolejnych.  Dlatego ponawiamy apel KP PSP w Busku-Zdroju. Jest w nim sporo informacji m.in. o tym co grozi podpalaczom, a także najnowsze statystyki odnośnie wyjazdów straży. Warto przeczytać!


 

Wraz z nastaniem kalendarzowej wiosny nadeszły ciepłe i słoneczne dni. Strażacy w tym czasie odnotowali po raz drugi w tym roku znaczny wzrost liczby pożarów traw i nieużytków. Działania związane z procederem wypalania traw prowadzone są na terenie wszystkich gmin naszego powiatu. W  marcu br. łącznie odnotowano ich 69, z czego najwięcej na terenie gminy Busko-Zdrój – 22, Pacanowa – 16 oraz Wiślicy – 14. Dla porównania w miesiącu lutym br. do tego typu pożarów buscy strażacy wyjeżdżali 11 – krotnie.
Po raz kolejny APELUJEMY, że wypalanie suchych pozostałości roślinnych, zwłaszcza tych znajdujących się na obrzeżach kompleksów leśnych często powoduje przerzuty ognia, co prowadzi do pożarów lasów. Nierzadko, w sytuacjach trudnych do opanowania pożary te przenoszą się na zabudowania mieszkalne i gospodarcze, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz mienia.

Czemu (nie) służy podpalanie?

Wbrew obiegowej opinii wypalanie traw nie przynosi żadnych pozytywnych skutków, a jedynie szkody. W następstwie wypalania traw giną zwierzęta oraz mikroorganizmy niezbędne do utrzymania równowagi biologicznej. Wypalanie nawet jednorazowe, obniża wartość plonów oraz powoduje jałowienie ziemi. Bardzo często zostaje zahamowany pożyteczny naturalny rozkład resztek roślinnych, a do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, które są truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Dymy pochodzące z wypalania zasnuwają często drogi publiczne do tego stopnia, że stają się przyczyną groźnych wypadków.
Brak wyobraźni wśród ludzi skutkuje trudnymi, a często wręcz niemożliwymi do oszacowania stratami. Niemal co roku w skali kraju odnotowywane są przypadki, których ofiarami wypalania stają się ludzie.

Co grozi podpalaczom?

Osoby wypalające trawy łamią także prawo, które jasno zakazuje tego typu praktyk:
USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY, art. 45 mówiący, że ,,zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin” oraz art. 59 mówiący, że ,,kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu albo grzywny”;

USTAWA O LASACH, art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września 1991 roku: ,,W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia i wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”;

KODEKS WYKROCZEŃ, art. 82 § 1 pkt 7 ,,kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności w lesie lub na terenie śródleśnym, albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”;

KODEKS KARNY, art. 163 § 1 ,,kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, natomiast według art. 164 § 1 ,,kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8″.
Świadomość społeczna w kwestii wypalania traw jest nadal bardzo niska. Stąd też Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Busku – Zdroju apeluje do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o rozsądek. Warto zastanowić się niekiedy nad tym, czy przez własną bezmyślność nie narazimy na zagrożenie własnego lub innych mienia lub życia.

Udostępnij.

Dodaj komentarz