Sto dni burmistrzów: Buska-Zdroju, Pińczowa i Chmielnika

0

Włodarze Buska-Zdroju, Pińczowa i Chmielnika podsumowali pierwsze sto dni nowej kadencji. „Tygodnik Ponidzia” postanowił sprawdzić, jak przez te sto dni burmistrzowie realizowali swoje przedwyborcze obietnice. Co udało się zrobić, a co poszło nie tak?

Waldemar Sikora, burmistrz Buska-Zdroju

Obecnie kontynuujemy działania, które rozpoczęliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji. Jednym z nich jest modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Warszawy, gdzie powstaje 66 nowych mieszkań socjalnych. Inwestycja zakończy się w najbliższych dniach. Kolejną ważną inwestycją, którą rozpoczęliśmy, jest montaż instalacji fotowoltaicznych na domach prywatnych. Tego typu instalacji, na terenie gminy, zostanie zamontowanych 276. Kontynuujemy również rewitalizację strefy uzdrowiskowej. Oczywiście cały czas walczymy z zanieczyszczeniami powietrza m.in. poprzez dofinansowania, które mieszkańcy mogą pozyskać do wymiany pieców grzewczych na bardziej ekologiczne. Warto także wspomnieć, że w Szczaworyżu i Kawczycach rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej.

Niestety, w ubiegłym roku, nie udało nam się dokończyć budowy stadionu przy ul. Kusocińskiego, z czego jestem najbardziej niezadowolony. Z budowy zszedł wykonawca, zostawiając nam inwestycję zrealizowaną tylko w 50 proc. Musieliśmy dokonać bilansu i rozliczyć prace już wykonane. Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy.

Natomiast najbardziej zadowolony jestem z tego, że udało nam się rozpocząć realizację wspomnianej już inwestycji, czyli montażu instalacji fotowoltaicznych, które zapewnią mieszkańcom naszej gminy znaczne oszczędności, a przy tym są całkowicie ekologiczne.

Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa

W zakresie inwestycji udało się zakończyć budowę szaletu miejskiego wraz z parkingiem i uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Z docierających informacji nowe obiekty wzbudzają zadowolenie wśród mieszkańców, co bardzo mnie cieszy. Pozyskaliśmy także dofinansowanie na wymianę 2235 opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy na energooszczędne źródła LED. Aktualnie jesteśmy także na końcowym etapie podpisywania umów z mieszkańcami na montaż instalacji solarnych i fotowoltaiki. Gmina otrzymała również grant w wysokości 56 tys. zł, w ramach którego zrealizujemy dwu dniowe szkolenia dla 100 osób w wieku 25-75 lat, w tym dla 25 osób niepełnosprawnych. Szkolenia ruszają w pierwszy weekend kwietnia. Dostaliśmy również dofinansowanie, w ramach którego powstanie żłobek – klub dziecięcy w Pińczowie przy ul 7 Źródeł. Zostanie w nim utworzonych 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Niestety nie udało nam się pozyskać dofinansowania na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w wybranych jednostkach oświatowych i zdrowotnych podległych Gminie Pińczów”, ale walczymy dalej i składamy odwołania do Urzędu Marszałkowskiego.

Z kolei cieszą mnie, coraz bardziej widoczne, postępy prac przy budowie obwodnicy Pińczowa m. in. przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich oraz budowa ścieżki rowerowej z Pińczowa do Pasturki. Zadowolony jestem z budowy chodnika w Bogucicach, inwestycji realizowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, na którą mieszkańcy czekali wiele lat.

Paweł Wójcik, burmistrza Chmielnika

W pierwszych 100 dniach nowej kadencji rozpoczęliśmy budowę sali sportowej przy szkole podstawowej w Chmielniku. Od 1 września uruchomiony zostanie żłobek w Chmielniku, remontowany jest budynek szatniowy klubu sportowego Zenit, realizujemy wymianę oświetlenia na LED w całej gminie, wykonaliśmy remont ulic Bednarskiej oraz Cichej na terenie miasta Chmielnik. Rozpoczęliśmy instalowanie u mieszkańców paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Warto także wspomnieć, że w tym roku powstanie w Chmielniku „Klub Seniora”.
Najbardziej zadowolony jestem z dobrej i merytorycznej współpracy z większością radnych Rady Miejskiej , z realizacji projektów infrastrukturalnych, planowane kolejne inwestycje zaczynają nabierać realnego kształtu i są coraz bliżej realizacji. Jak na razie wszystko układa się pomyślnie, oby tak dalej.

W najbliższym wydaniu “Tygodnika Ponidzia” pierwsze sto dni nowej kadencji podsumowali burmistrzowe: Opatowca, Pacanowa i Działoszyc.

Udostępnij.

Dodaj komentarz