0

Ze sportową wizytą w Tata

Młodzi pińczowianie gościli w Tata – węgierskim mieście, które od kilkunastu lat związane jest partnerską umową z Pińczowem. Przez trzy…

0

Ze sportową wizytą w Tata

Młodzi pińczowianie gościli w Tata – węgierskim mieście, które od kilkunastu lat związane jest partnerską umową z Pińczowem. Przez trzy…