„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”

0

To hasło przewodnie spotkania w Kliszowie, które wielokrotnie przewijało się podczas uroczystości  upamiętniającej żołnierzy poległych w czasie wojen na polach kliszowskich. Mieszkańcy gminy Kije oddali hołd poległym poprzez odsłonięcie kapliczki.
kliszow kapliczka Tygodnik Ponidzia_6
Na niewielkim wzniesieniu przy drodze powiatowej relacji Kokot – Kliszów, wokół niewielkiej, ale wyjątkowej kapliczki zgromadzili się organizatorzy wspomnianej uroczystości: Jerzy Kułaga – radny powiatu pińczowskiego, Janusz Usnarski – radny gminy Kije oraz Jacek Zawada – przewodniczący NSZZ RI. Oprócz lokalnych działaczy pojawili się tym razem również parlamentarzyści oraz wojewoda. Przybyli przedstawiciele samorządu gminnego, jak również mieszkańcy sołectwa, a nawet sąsiednich miejscowości.

W trakcie spotkania, prowadzący je wraz z Małgorzatą Gawior, Jerzy Kułaga przedstawił fundatorów świątka. Mowa o panu Andrzeju Gołębiowskim i jego żonie. Mieszkaniec Kliszowa, był zarówno jego sponsorem, jak i wykonawcą.
kliszow kapliczka Tygodnik Ponidzia_1
Zaproszeni goście, a wśród nich były żołnierz, były więzień i kapitan zarazem – Daniel Nowakowski, który należy do grona tzw. Żołnierzy Wyklętych, złożyli czerwone róże pod kapliczką. Wcześniej jej oficjalnego odsłonięcia dokonała wojewoda,  Jerzy Kułaga odczytał apel poległych.kliszow kapliczka Tygodnik Ponidzia_7Uroczystość była niezwykle podniosła. Odśpiewano chórem polski hymn, przybyły sztandary miejscowych OSP ( z Kij, Stawian, Umianowic i Włoszczowic), Związek Strzelecki „Strzelec” z Pińczowa  i grupa rekonstrukcyjna z Chmielnika. Odpowiednią oprawę artystyczną zapewnili przygotowani przez Agatę Kudasiewicz i Wiesławę Zając harcerze. Jedna z dziewczynek, mała Maja obdarzona pięknym głosem, odśpiewała wzruszającą piosenkę pt. „Biały Krzyż”.
kliszow kapliczka Tygodnik Ponidzia_5
Kolejnym punktem uroczystości była msza św., którą odprawili trzej księża: proboszcz z Kij – ks. Wiesław Kita, proboszcz parafii w Motkowicach –  ks. Eugeniusz Durnaś i kijski wikariusz – ks. Andrzej Sadrak.

Po zakończeniu uroczystości, organizatorzy zaprosili wszystkich na wojskową grochówkę i kiełbaskę. W taki oto sposób pomysłodawcy i realizatorzy przedsięwzięcia oraz mieszkańcy upamiętnili poległych z czasu wojen polsko-szwedzkich, pierwszej i drugiej wojny światowej, tych wszystkich którzy zginęli na polach nieopodal Kliszowa.
kliszow kapliczka Tygodnik Ponidzia_3
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli parlamentarzyści – senator Jacek Włosowicz i poseł Bogdan Latosiński oraz wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

K.Lechowska

 

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com