Pytanie do Marszałka Województwa, Adama Jarubasa

0

– Panie marszałku w Brukseli marszałkowie regionów Polski Wschodniej podpisali deklarację poparcia dla Sojuszu Spójności – #CohesionAlliance. Jakie jest znaczenie tego dokumentu?
Marszałek Adam Jarubas: – O pozycji Świętokrzyskiego w Europie nie zdecyduje żadna partyjna konwencja, ale nasza codzienna praca – rządu, samorządów, przedsiębiorców, sektora nauki, organizacji pozarządowych itd. Dlatego zamiast się kłócić, walczymy o środki dla regionu, także w Brukseli. Na lata 2014-2020 województwo świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymało prawie 6 miliardów złotych unijnej pomocy właśnie na rozwój regionalny i niwelowanie różnic w rozwoju społeczno – gospodarczym między nami a innymi regionami w Europie. Walczymy, by w kolejnej perspektywie finansowej tych pieniędzy nie było mniej, bo wciąż jest bardzo wiele do zrobienia, by nadganiać te infrastrukturalne zaniedbania, które często mają wymiar historyczny.

20180201_135333
Podpisaliśmy deklarację #CohesionAlliance, która dotyczy poparcia na rzecz silnej polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku. W ramach tego dokumentu zobowiązaliśmy się do działania na rzecz wspólnej strategii inwestycyjnej UE promującej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Mamy mocne 3wsparcie, bo w podpisaniu dokumentu oraz w dyskusji z polskimi samorządowcami uczestniczył sam przewodniczący Komitetu Regionów UE – Karl-Hainz Lambertz.
Podpisany przez nas #CohesionAlliance jest sojuszem podmiotów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Został on utworzony w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów. Postuluje, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej.

Udostępnij.

Dodaj komentarz