Promesa dla Gminy Busko-Zdrój

0

15 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach burmistrz Waldemar Sikora przy kontrasygnacie skarbnika gminy Artura Tokarza podpisał umowę na dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wartość dofinansowania wynosi 2 683 011 zł i przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Busku-Zdroju – etap I”.

Promesa_dla_gminy
Zakres prac I etapu obejmie wykonanie odcinka drogi o długości ok. 375 m, która połączy bezpośrednio ul. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego z drogą wewnętrzną na os. Sikorskiego.
W kolejnym etapie inwestycji planowana jest budowa nowej drogi w części wschodniej miasta , która stanowić będzie łącznik pomiędzy ul. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego (od południa), a ul. Kazimierza Wielkiego.

Foto: Urząd Wojewódzki w Kielcach

Opr. UMiG Busko

Udostępnij.

Dodaj komentarz