Produkujemy ekologicznie

0

wfo00

EKOstrażnicy Ponidzia3

Czysta ziemia, czyste wody, czyste powietrze – czyli ekologia – temat bardzo modny ostatnimi czasy. O środowisko naturalne dbają samorządy, szkoły, instytucje, służby porządkowe, dzieci i młodzież, a także firmy i przedsiębiorstwa. Proekologiczne działania są coraz częściej dostrzegane i nagradzane przez rozmaite kapituły, a media piszą o tym, by pozytywne działania mogły stać się dobrym przykładem dla masowego odbiorcy.
Takim przedsiębiorstwem w naszej okolicy z pewnością jest zakład Dolina Nidy sp. z o.o. w Leszczach.
Dolina Nidy sp. z o.o. należy do największych zakładów gipsowych w Polsce i jest usytuowana na Ponidziu w rejonie największych złóż gipsu naturalnego oraz na terenie elektrowni Pątnów w Koninie w województwie wielkopolskim.
Fabryka w Leszczach w województwie świętokrzyskim wybudowana została po II wojnie światowej jako pierwszy duży kombinat produkcyjny na terenie dotychczas nieuprzemysłowionym. Dwudziesty pierwszy wiek to prywatyzacja spółki i ogromne nakłady inwestycyjne w budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego począwszy od wydobycia poprzez instalacje do kalcynacji gipsu, mieszalnię spoiw a na magazynie wyrobów gotowych skończywszy.
Y8290070
W 2007 roku firma rozpoczęła budowę projektu w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w produkcji” pod nazwą „Kalcynacja gipsu syntetycznego z wykorzystaniem pary wodnej nasyconej jako czynnika grzewczego”. Inwestycja została wybudowana na terenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. w Pątnowie i oddana do użytku we wrześniu 2009 r. pod nazwą Dolina Nidy sp. z o.o. Zakład Przerobu Gipsu w Koninie.
DSCN1403
Ekologiczne oddziaływanie instalacji w Koninie to przede wszystkim kalcynator do przerobu gipsu syntetycznego pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin, który ogrzewany są parą wodną stanowi nowatorskie rozwiązanie w skali światowej. W wyniku stosowania takiego medium grzewczego zmniejsza się zużycie surowców naturalnych i nie występuje emisja CO , NO , SO oraz pyłów co ma miejsce w przypadku spalania paliw. Trzeba tu także podkreślić stuprocentowy odzysk odpadu z odsiarczania gazów odlotowych. Dzięki temu procesowi zmniejsza się zużycie surowców naturalnych, a odpad wykorzystuje się w procesie odzysku. Instalacja w Koninie jest jedynym takim rozwiązaniem technologicznym w kraju i to zapewne jeden z powodów wyróżnienia Dolina Nidy sp. z o.o. prestiżowymi nagrodami. Ostatnim sukcesem firmy było otrzymanie w 2017 r. głównej nagrody w VII edycji konkursu “Ekoodpowiedzialni w biznesie”. Główna nagrodę zdobyli również podczas III edycji konkursu w 2013 r..

DSCN0095
W roku 2017 w lokalizacji Leszcze do użytku oddano instalację do ekspandacji perlitu, surowca który dotychczas był pozyskiwany przez spółkę od pomiotów zewnętrznych . Produkcja własna perlitu zmniejsza zużycie paliw ze środków transportu, którymi perlit był dostarczany.
Warto też wspomnieć o wyróżnieniu przyznanym przez Komisję Europejską dla Doliny Nidy sp. z o.o. jako dla jednej z najdłużej zarejestrowanych organizacji w systemie EMAS w Polsce.
Dolina Nidy nadal inwestuje w nowe technologie, ograniczające do minimum szkodliwy wpływ przedsiębiorstwa na środowisko podczas przetwarzania zarówno naturalnych zasobów surowcowych, jak i surowców powstałych w instalacjach odsiarczania spalin.

SONY DSCChcemy, aby nasze wyroby były przyjazne nie tylko dla człowieka, ale także dla środowiska by go nie degradowały, najważniejszy cel jak najwięcej pozostawić następnym pokoleniom To bardzo poważne zadanie. Dzisiaj wielką sztuką jest rozwijać się, nadążać za potrzebami i jednocześnie nie obciążać zbytnio środowiska.
Aspekty znaczące są dla nas wskazaniem do ustanawiania celów i budowania programów środowiskowych, zawierających konkretne zadania do wykonania. Wdrożony w 2007 roku system ekozarządzania EMAS wymaga od nas ciągłego doskonalenia . W ciągu tych 10 lat zrealizowaliśmy wiele istotnych tematów w obu zakładach produkcyjnych między innymi takich jak : ograniczenie zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu ziemnego oraz zmniejszenie zużycia skały gipsowej.
Dużo zainwestowaliśmy w środowisko naturalne dokonując rozbiórki starych instalacji i obiektów w Leszczach i rekultywując tereny po nich . Nawiezienie ziemi, posianie trawy i dokonanie nasadzeń kilku tysięcy roślin ozdobnych, krzewów i drzew daje nam satysfakcje, że przywróciliśmy ten teren środowisku a my sami i lokalna społeczność przebywamy w zadbanym i uporządkowanym otoczeniu” – mówi Janusz Kuźnia, Prezes Zarządu Doliny Nidy sp. z o

Czy wiesz, że…

  • Głównym sprawcą zanieczyszczeń pyłowych jest przemysł paliwowo – energetyczny, generujący ogromną ilość popiołów lotnych. Ta gałąź przemysłu odpowiada także za najwyższą emisję zanieczyszczeń gazowych, z czego około 75% to emisja dwutlenku siarki. Wtóruje mu przemysł metalurgiczny, odpowiedzialny za emisję pyłów metalurgicznych oraz gazów, wśród których 80% stanowi tlenek węgla, zwany czadem.
  • Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i kwaśne deszcze.
  • Efekt cieplarniany to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu, ozonu i freonów) w atmosferze, następstwem czego jest podwyższenie średniej temperatury na Ziemi. W wyniku ocieplenia dochodzi do topnienia lodowców, podniesienia poziomu morza, wymierania gatunków oraz intensyfikacji ekstremalnych zjawisk pogodowych (upały, gradobicia, huragany, trąby powietrzne). 

Publikacja w ramach zadania pn. „EKOstrażnicy Ponidzia 3 – kampania informacyjno – edukacyjna aktywizująca społeczeństwo do walki o czyste powietrze, poprzez ukazywanie dobrych i złych działań na rzecz środowiska na terenie Ponidzia.

Udostępnij.

Dodaj komentarz