Poprawa infrastruktury lokalnej

0

W Gorysławicach od lipca trwa gruntowna przebudowa jednej z gminnych dróg. Obecna nawierzchnia zniszczona przez ulewne deszcze, zostaje właśnie poddawana odpowiednim zabiegom budowlanym, mającym na celu jej całkowitą przebudowę. Prace wykonywane są na odcinku 347 metrów.

W ramach przebudowy wykonywane jest m.in. wyrównywanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, korytowanie terenu pod nawierzchnie konstrukcyjne, ułożenie kilku warstw kamienia oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo wykonane zostaną przepusty, rowy odmulone, a pobocza utwardzone kamieniem.

Nowo przebudowany odcinek drogi znacznie poprawi dojazd do gospodarstw domowych oraz gruntów rolnych. Jednocześnie przyczyni się do zwiększenia kilometrów dróg lokalnych na terenie sołectwa Gorysławice. KL

Udostępnij.

Dodaj komentarz