Plac Zwycięstwa

0

Plac Zwycięstwa – Pl. Zwycięstwa to centralnie położony plac miejski zwany rynkiem. Ta część miasta jest świadkiem miejskości Buska, które powstało w XIII w. z rycerskiej a potem przyklasztornej osady. Słowo rynek jest synonimem wyrazów targ, bazar, targowisko, jarmark, choć ma zupełnie inną etymologię. Istotnie rynek, obok swej urbanistycznej funkcji, pełnił najczęściej rolę handlową. Tam odbywały się cotygodniowe targi oraz rzadsze jarmarki. Buski rynek pełnił podobną rolę. Był wydzielonym zgodnie z prawem magdeburskim placem, z którego rogów powinny wychodzić ulice na cztery strony świata. Ponieważ Busko jako miasto nie powstało na „surowym korzeniu”, bo przedtem było wsią, nie przybrało kształtu klasycznego miasta magdeburskiego. Obok nowych, wychodzących z naroży rynku dróg, uwzględniono stare, które łączyły sąsiednie wsie (Nadole, Siesławice, Owczary). Buski rynek pełnił z powodzeniem funkcję handlową dopóty, dopóki Busko nie stało się uzdrowiskiem. Dla upiększenia miasta centralny plac uczyniono parkiem miejskim. Wtedy handel przeniósł się na południową i zachodnią drogę okalającą park. Tuż po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku Rosjanie w parku pogrzebali kilkunastu swoich żołnierzy. Wystawili też pomnik, który przetrwał do 1990 roku. W sześć lat po tym na miejscu pomnika postawiono fontannę. Rynek po wojnie otrzymał nazwę Plac Zwycięstwa i ta nazwa funkcjonuje do dziś.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz