Osiedle Generała Władysława Andersa

0

Miejskie ulice mają na ogół swoje nazwy własne. Pochodzenia tych nazw należy rozpatrywać wieloaspektowo. Są ulice wylotowe, wiodące do jakiejś miejscowości – stąd ich nazwy: Widuchowska, Szaniecka, Siesławska. Są także posiadające swych patronów: Mickiewicza, Kościuszki, Chopina. Wiele nazw pochodzi od ważnej instytucji czy przetwórni usytuowanej nieopodal, np. Sądowa, Pocztowa, Młyńska, Piekarska. Stosunkowo często ulice przybierają nazwy nawiązujące do ich kształtu, np. Krótka, Mała, Krzywa itp. Niekiedy nazwa ulicy w żaden sposób nie pasuje do niej; jest przypadkowa, anachroniczna , błędna lub infantylna. Wprawdzie można jej nazwę zmienić, ale nie jest to rzecz taka prosta i tania. Aby nie dopuścić do błędnego nazewnictwa, należy każdą propozycję należycie przedyskutować a także zaciągnąć opinii miejscowych regionalistów zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Naszym celem będzie przegląd nazw buskich ulic z próbą ich oceny, genezy i adekwatności.

Osiedle Generała Władysława Andersa – Os. Gen. Andersa leży w najstarszej części Buska na terenach przedlokacyjnej osady wiejskiej. Rozciąga się między Sądem Rejonowym a kościołem św. Leonarda wzdłuż ulicy Kościuszki, a na południe sięga bez mała Stawu Niemieckiego.

Osiedle powstało w końcu lat siedemdziesiątych ub. wieku i miało początkowo za patrona komunistycznego przywódcę ZWM – Janka Krasickiego. W 1997 roku otrzymało nowego patrona, czyli jednego z najdzielniejszych i najsławniejszych polskich generałów – Władysława Andersa (1982 – 1970). Anders był typem urodzonego żołnierza. Walczył z bolszewikami w 1920 roku i z Niemcami w 1939 r. Został jeńcem sowieckim a potem dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Zwycięski dowódca II Korpusu w bitwie pod Monte Cassino. Do końca życia nie pogodził się z podporządkowaniem Polski Związkowi Sowieckiemu. Jego imię nadano osiedlu nawiązując do tradycji, że patronami buskich osiedli są generałowie.
Osiedlowe bloki powstały na polach rodowitych busczan, których dalecy przodkowie nazywali tę dzielnicę Krakowskim Przedmieściem a po utracie praw miejskich dzielnica przybrała nader dziwną nazwę Decek. Dzielnicę zamieszkiwała dość uboga ludność rolniczo-rzemieślnicza mieszkająca w małych, drewnianych domach parterowych z przylegającymi do nich budynkami gospodarczymi.

P.s. Szkoda, że przy budowie bloku nr 1 nie zainteresowały się służby archeologiczne. Być może uszły uwadze szczątki przedmiotów używanych przez pierwszych busczan.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com