Obudź czujność- kampania społeczna MSWiA „Czad i ogień.

0

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy szczególnie daje o sobie znać tlenek węgla — potocznie nazywany czadem. Dlatego też Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju ponawia apel do mieszkańców powiatu buskiego dotyczący zagrożeń z nim związanych. Pozytywnym jest fakt, że świadomość społeczeństwa w omawianym temacie każdego roku wzrasta. Mimo to, w roku bieżącym na terenie powiatu buskiego odnotowano    4 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało 2 osoby.

Obecna akcja to już druga edycja kampanii społecznej MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!”, której celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym. Każdy z nas w obliczu zagrożenia czadem i ogniem powinien wiedzieć, jak prawidłowo zachować się, aby się przed nim uchronić.

Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego spalania węgla i substancji, które w swym składzie posiadają węgiel. Jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że w zamkniętych pomieszczeniach gromadzi się głównie w górnych ich warstwach.

Tlenek węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia się z hemoglobiną (powinowactwo 300 razy szybsze od tlenu). Powoduje niedotlenienie tkanek. Objawy zatrucia nie są charakterystyczne. Ciężkość ich zależy przede wszystkim od stężenia tlenku węgla  w powietrzu wdychanym, czasu trwania narażenia i od aktywności ruchowej poszkodowanego.

 

Uważa się, że wdychanie tlenku węgla powoduje (wartości orientacyjne):
– w stężeniach ok. 60–240 mg/m3 po paru godzinach — ból głowy,


– w stężeniach ok. 450 mg/m3, po 1-2 godzinach — ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatie,

– w stężeniach ok. 900–1000 mg/m3, po 2 godzinach — zapaść, utratę przytomności,

– w stężeniach ok. 1800–2000 mg/m3, po 20 minutach — zapaść i ryzyko zgonu po 2 godzinach,

– w stężeniach ok. 4000 mg/m3, po 5-10 minutach — zapaść i ryzyko zgonu po 30 minutach,

– w stężeniach ok. 8000 mg/m3, po 1–2 minutach — zapaść i ryzyko zgonu po 10–15 minutach,

– w stężeniach ok. 15000 mg/m3, po 1–3 minutach — zgon.
Przy wysokich stężeniach CO, już po kilku wdechach może nastąpić zgon, bez objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego oraz ostrej niewydolności układu krążenia.

Zaczadzenie w budynkach mieszkalnych może pośrednio powodować to, iż w okresie zimowym większość użytkowników budynków uszczelniania okna, drzwi przed zimnem.       W ten sposób ogranicza się wymianę powietrza, a tym samym do spalania paliwa nie dostarcza się odpowiedniej ilości tlenu. Niedostateczna ilość tlenu do spalenia paliwa powoduje, ze następuje niepełne spalanie paliwa w urządzeniach grzewczych i tworzy się tlenek węgla, czyli czad. W takich przypadkach może dojść również do zaburzenia ciągu       w przewodach kominowych i wydostawaniu się czadu do przestrzeni mieszkalnej, co poważnie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Obserwujemy wtedy tak zwany odwrotny ciąg powietrza w przewodach kominowych (z zewnątrz do wnętrza pomieszczenia).
Ważne więc jest aby:


  • nie ogrzewać pomieszczeń za pomocą kuchni gazowych, gdyż może to spowodować poważne zatrucia,


    • zapewnić skuteczną wentylację w pomieszczeniach, w których występuje spalanie paliwa,

    • nie wolno zatykać kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienki oraz do przewodów wentylacyjnych,

    • wszelkie prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne przy urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe i gazowe należy zlecać tylko specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.


W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu         i tlenku węgla. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Warto już dziś zadbać o własne bezpieczeństwo tak aby okres największej aktywności tlenku węgla stanowił czas bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców.

Dodatkowe informacje w przedmiotowym temacie można pozyskać na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: http://www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu

czad-i-ogien_logo-wybrane

 

 

 

Udostępnij.

Dodaj komentarz