Obniżone stawki podatków i opłat lokalnych

0

Rada Miejska w Stopnicy, na wniosek burmistrza, mając na celu dobro mieszkańców Gminy, obniżyła stawki podatków i opłat lokalnych oraz taryfy za wodę i ścieki na 2018 rok.

Takim sposobem górne stawki podatków i opłat (od nieruchomości i środków transportowych) ustalone odgórnie przez Ministra Finansów na 2018 rok zostały obniżone do wysokości obowiązującej w gminie Stopnica w zmierzającym już powoli ku końcowi 2017 roku.

-Z podatku od nieruchomości całkowicie zwolniliśmy budynki mieszkalne, a stawki podatku od gruntów nimi zabudowanych obniżone zostały o 80 %. Do 40 złotych za jeden kwintal ( z 52,49zł) zmniejszona została cena żyta do celów wymiaru podatku rolnego -mówi burmistrz Ryszard Zych.

W gminie Stopnica zmniejszono też, i to o połowę, stawki podatku za budynki gospodarcze nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych. Natomiast stawki podatkowe od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obniżono o ponad 20 %. Duże obniżki zastosowano również w podatkach od środków transportowych (pojazdów).
Jeśli natomiast mowa o opłatach, tu również z nowym rokiem przychodzą zmiany.
Za 1 m3 dostarczonej wody ustalono, niższą niż rok wcześniej, opłatę w kwocie 2,80 zł + 8 % VAT (3,02 zł brutto). Za odbiór 1 m3 ścieków taryfę 7,97 zł + 8 % VAT, obniżono do kwoty 2,50 zł + 8 % VAT (2,70 zł brutto). Z kolei dzienne stawki opłaty targowej pozostały na niezmienionym poziomie.
Z wyliczeń wynika, że po obniżeniu górnych stawek podatków i opłat, w sumie, w kieszeniach mieszkańców gminy Stopnica pozostanie ok. 1,5 mln złotych.

KL

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com