O szkolnictwie zawodowym rozmawiamy z marszałkiem województwa

0

Pytanie do Marszałka Województwa Adama Jarubasa
Adam_Jarubas_wykadrowany 12 kopiaRed: Panie Marszałku, ostatnio dużo mówi się o potrzebie wzmocnienia szkolnictwa zawodowego w regionie i dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Czy Zarząd Województwa podejmuje jakieś działania w tym zakresie?

Adam Jarubas: – Już dawno uznaliśmy, że inwestycja w edukację, procentująca dobrze wykształconym i przygotowanym do oczekiwań rynku pracy społeczeństwem, to najlepsza lokata na przyszłość. Lokata, dająca zysk w postaci dynamicznie rozwijającego się województwa.
W Regionalnym Programie Operacyjnym na wsparcie szkolnictwa zawodowego zarezerwowaliśmy ponad 47 mln euro. Realizujemy kilka niezwykle ciekawych projektów, jeden z nich _ finansowany z programu POWER – jest pilotażem w skali kraju. Można powiedzieć, że szkolnictwo zawodowe stało się nasza regionalną specjalnością. Cel jest jeden – jak najlepsze dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy. Przybiera to rożne formy, m.in. staży i praktyk zawodowych uczniów u pracodawców, współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami, ale także z instytucjami otoczenia biznesu i administracją. Doposażamy również szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, np. pracownie komputerowe czy językowe.
Konkretnym przykładem tych działań może być projekt “Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, realizowany przez Urząd Marszałkowski pod 2016 roku. Jednym z jego uczestników, obok 27 innych szkół zawodowych w regionie, jest Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku – Zdroju. Dzięki projektowi ponad pół tysiąca uczniów miało szansę doskonalić swoje kwalifikacje biorąc udział m.in. w dodatkowych zajęciach z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości, specjalistycznych szkoleniach zawodowych, kursach języków obcych, płatnych stażach u pracodawców krajowych i zagranicznych, w wyjazdach studyjnych. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej sami młodzi ludzie podkreślali, jak wielkie znaczenia miał ten projekt dla ich rozwoju, podniesienia kompetencji zawodowych. Ale co równie ważne – ze szkoleń korzystali także nauczyciele, a same placówki otrzymały nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. wyposażenie pracowni językowych czy roboty Photon do nauki podstaw programowania.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com