O projektach parasolowych rozmawiamy z marszałkiem województwa

0

Pytanie do marszałka województwa Adama Jarubasa
Panie marszałku, Zarząd Województwa rozdzielił pieniądze na tzw. projekty parasolowe, czyli montaż instalacji OZE na prywatnych domach mieszkańców. Na rozstrzygnięcie tego konkursu czekało wiele gmin. Do których samorządów z Ponidzia trafią fundusze?

Adam JarubasAdam Jarubas: – Na rozstrzygnięcie tego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego czekały nie tylko gminy, ale także wielu mieszkańców regionu. Jest to bowiem działanie, w ramach którego mieszkańcy mogą otrzymać dotację na założenie instalacji solarnej czy fotowoltaicznej na swoich domach. Mówimy tu o działaniu „Wytwarzania i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe”. Na tzw. parasolówki przekażemy w sumie ponad 60 milionów złotych dla mieszkańców w 48 gminach w całym województwie. Pieniądze trafią też do siedmiu miast i gmin z terenu Ponidzia – Pińczowa, Kazimierzy Wielkiej, Bejsc, Wiślicy, Nowego Korczyna, Opatowca i Czarnocina.
Gminy mogły się ubiegać o wsparcie na projekty związane z zakupem urządzeń czy budową infrastruktury służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, czyli z energii słonecznej, geotermalnej oraz aerotermalnej. Ta energia z odnawialnych źródeł ma być wykorzystana na potrzeby własne gospodarstw domowych – ogrzanie domu czy podgrzanie wody.
Na nasz konkurs wpłynęło 31 projektów. Wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. 22 wnioskodawców, którzy przygotowali najwyższej ocenione projekty – otrzyma dofinansowanie z RPO. Niestety pieniędzy nie wystarczyło dla wszystkich – pozostałe 9 wniosków trafiło na listę rezerwową.
Ponieważ część projektów, które otrzymają od nas pieniądze, realizowana jest w międzygminnym partnerstwie, stąd chociaż wybraliśmy 22 projekty, instalacje OZE będą zakładane domach jednorodzinnych w 48 gminach w województwie świętokrzyskim, w tym siedmiu na Ponidziu.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com