Nowe mieszkania socjalne – prace zbliżają się ku końcowi

0

Najprawdopodobniej już w listopadzie tego roku, mają zakończyć się prace związane z kompleksową modernizacją niezagospodarowanego dotąd  budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju, zwanego potocznie „hotelowcem”. Mieszkańcy, w tym osoby niepełnosprawne, będą mieli do dyspozycji 66 doposażonych w odpowiedni sprzęt lokali socjalnych o powierzchni około 2 282,21 m2 w tym 56 mieszkań uwzględniających: 1 pokój dzienny, łazienkę i przedpokój z aneksem kuchennych oraz 10 mieszkań dwupokojowych z przedpokojem, aneksem kuchennym i łazienką. Obecnie na mieszkania oczekuje 49 rodzin (74 osoby).

Przypomnijmy, że 23 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju podpisana została umowa w sprawie projektu pn.  „Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych”. Jak informuje Waldemar Sikora – burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zakres prac jest bardzo duży.  Obejmuje generalną rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem placu zabaw dla dzieci.

Budynek mieszkalny, położony nieopodal buskiego szpitala, zyskał jedną kondygnację oraz został rozbudowany w kierunku północnym. W ramach zadania zmianie ulegnie m.in. układ ścian, przebudowana będzie też klatka schodowa. Modernizacja obiektu obejmuje również  szereg prac instalacyjnych. Poprawie ulegną instalacje sieci elektrycznej i odgromowej, gazowa wraz z kotłownią, instalacja wodociągowa, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w tym modernizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej) oraz instalacja teletechniczna.

Około 83% całości powierzonych robót, zostało już wykonanych. Obecnie wykonywane są roboty posadzkarskie, roboty wykończeniowe związane z: montażem wewnętrznej stolarki drzwiowej, malowaniem pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach, wykonywaniem instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Jak podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych. Obecnie gmina dysponuje 72 mieszkaniami socjalnymi, 102 komunalnymi oraz 2 lokalami przeznaczonymi jako lokale tymczasowe. Jeśli chodzi o mieszkania przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – to takie jest jedno. Ponadto obiekt ma być dostosowany do obowiązujących wymogów technicznych i uzupełnić zasoby mieszkań socjalnych.

– Zapotrzebowanie na lokale socjalne to spory problem. Wiele osób oczekuje na nie nawet kilka lat. Jestem pewny, że ta inwestycja, która zbliża się ku końcowi, w dużej mierze rozwiąże problem w naszej gminie – mówi burmistrz.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie wynosi 85%.

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane z siedzibą w Kajetanowie. Zaś funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma z Kielc.  Koszt inwestycji oszacowano na ponad 6,8mln złotych.

 Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie realizowanego budynku to styczeń 2019r.

 

 

Udostępnij.

Dodaj komentarz