Niższe podatki w gminie

0

Kierując się dobrem mieszkańców burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zawnioskował do Rady Miejskiej o obniżenie stawki podatków. Radni przychylili się do prośby gospodarza gminy wskutek czego górne stawki podatków ustalone przez Ministra Finansów na 2019 rok obniżono do wysokości obowiązującej w  roku 2018. Ponadto ustanowiono dopłaty do taryfy za ścieki na bieżący rok.

Cenę żyta, do celów wymiaru podatku rolnego obniżono z 54,36 zł/q do 40 złotych, co za tym idzie więc stawka podatku spadła z  kwoty 135,90 zł do 100 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Całkowicie zwolniono od opłat podatkowych budynki mieszkalne, a  stawki podatku od gruntów nimi zabudowanych obniżono z  0,49 zł do 0,10 zł za m².

Decyzją Rady Miejskiej o połowę zmniejszono stawki podatku za budynki gospodarcze niewchodzące w skład gospodarstw rolnych. Z kwoty 7,90 zł podatek ten zmniejszył się do kwoty 4 złotych. Ponadto obniżono podatek od…więcej w papierowym wydaniu “Tygodnika Ponidzia”.

Udostępnij.

Dodaj komentarz