Największy w Polsce Zlot Młodych Programistów rozpoczyna się w Kielcach

0

Najbliższy tydzień na Politechnice Świętokrzyskiej upłynie pod znakiem nauki programowania. Blisko 1000 uczniów klas I – III szkół podstawowych z ich nauczycielami weźmie udział w Zlocie Młodych Programistów. Czekają na nich, m.in. warsztaty z robotyki i programowania mobilnego. Zlot, odbywający się w ramach projektu „ProgramujeMY kielecki”, organizowany jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Politechniką Świętokrzyską.

Zlot Młodych Programistów odbędzie się w dniach 11 – 15 czerwca br. i zgromadzi łącznie blisko 1000 uczestników projektu „ProgramujeMY kielecki” z 35 szkół podstawowych z ośmiu gmin województwa świętokrzyskiego.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Podczas zlotu dzieci będą miały okazję wykazać się umiejętnościami, jakie zdobyły w ramach projektu pod okiem wychowawców w swoich szkołach. Podczas warsztatów z robotyki, prowadzonych z wykorzystaniem klocków LEGO Education oraz komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem, uczniowie będą programować i ożywiać zbudowane przez siebie roboty. Następnie, wyposażeni w tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem, staną przed wyzwaniem, aby zaprogramować mobilne roboty edukacyjne najnowszej generacji – drony, roboty Dash i Dot, Ozoboty oraz Edisony.

Udział w Zlocie Młodych Programistów, ale przede wszystkim w całym projekcie „ProgramujeMY kielecki” to dla uczniów nie tylko niezwykła przygoda, ale przede wszystkim okazja, aby poznać tajniki dziedziny, niosącej za sobą niezwykłe perspektywy. Warsztaty zostały zaplanowane tak, aby przed młodymi konstruktorami i ich robotami stawiać coraz to trudniejsze zadania do wykonania. W ten sposób uczniowie programując zdobywają wiedzę informatyczną, rozwijając przy tym także wyobraźnię oraz zdolności związane z praktycznym zastosowaniem nauk ścisłych. Uczą się również, że nie należy postępować jedynie według algorytmów i schematów, należy je dostosowywać do potrzeb własnej wyobraźni i pomysłów oraz nowych zadań. Ponieważ praca odbywa się w parach lub małych zespołach, dzieciaki uczą się także współpracy mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Swoją przygodę z nauką programowania uczniowie rozpoczęli w marcu br. W ramach projektu do szkół z woj. świętokrzyskiego trafiło blisko 400 zestawów klocków LEGO do nauki programowania i 200 tabletów ze specjalistycznym oprogramowaniem. Z ich pomocą uczniowie poznają zasady programowania oraz budowania i ożywiania robotów. Zajęcia prowadzą nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, którzy w ramach szkolenia teoretyczno-praktycznego poszerzyli swoje kompetencje cyfrowe, dowiedzieli się, jak można je wykorzystać w codziennym życiu oraz w codziennej pracy nauczyciela. Przez cały okres trwania projektu oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu nauczyciele mogą korzystać ze wsparcia metodycznego trenerów, służących im pomocą i radą we wszystkich zagadnieniach związanych z projektem.

Celem projektu „ProgramujeMY kielecki” jest nabycie nowych umiejętności w obszarze nauki programowania przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. W projekcie, realizowanym od stycznia 2018 roku przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, bierze udział 200 nauczycieli oraz blisko 2000 uczniów klas I-III.

Projekt „ProgramujeMY kielecki” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, na obszarze NUTS-3 podregion 52 kielecki, w gminach: Bodzechów, Pawłów, Mniów, Bieliny, Nowa Słupia, Chęciny, Końskie, Ruda Maleniecka, Waśniów, Łopuszno, Radoszyce, Mirzec oraz Bodzentyn. 

Łączna wartość projektu to 1.777.550 złotych.

 

Współorganizatorem Zlotu Młodych Programistów jest Politechnika Świętokrzyska.

***

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 30 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Źródło: Biuro Prasowe Fundacji EFRWP

Udostępnij.

Dodaj komentarz