Na ulicach Buska pojawiły się pojemniki do segregacji odpadów

0

Mieszkańcy i kuracjusze mogą już na ulicach naszego miasta odpowiednio segregować odpady na papier, szkło, tworzywa sztuczne. Takie rozdzielenie pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
pojemniki na śmieci
Łącznie na terenie miasta stanie 37 kompletów pojemników do segregacji odpadów.
1 komplet składa się z 3 pojemników na odpady segregowane oraz 1 pojemnika na odpady pozostałe (wyposażonego dodatkowo w popielniczkę). Pojemniki ustawione zostały już na głównym deptaku – Alei Mickiewicza. Usytuowane będą również przy ul. Topolowej, Rzewuskiego, 1 Maja, sanatorium Rafał, przy Małpim Gaju oraz łączniku ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza.

Zakup pojemników zrealizowany został w ramach zadania „Wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów” realizowanego z projektu „Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

opr. UMiG Busko

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com