Medyczna szkoła z Morawicy podsumowała ważny projekt

0

Ponad trzysta tysięcy złotych pozyskała dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Morawicy na doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty uczniów i nauczycieli . W ramach unijnego  projektu uczniowie wyjechali  na dwutygodniowe zagraniczne praktyki do Portugalii, a nauczyciele odbyli szkolenie typu „job shadowing“. Realizowany od listopada 2016 roku projekt podsumowano 10 maja podczas konferencji.

W projekcie pod nazwą “Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wzięło udział 35 uczniów i 13 nauczycieli. – Projekt, na który pozyskaliśmy  ponad 308 tysięcy złotych dofinansowania obejmował przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne zarówno w Polsce, jak i w Portugalii, gdzie nasi uczniowie odbywali dwutygodniowe praktyki. Celem  projektu było wykształcenie mobilnego absolwenta, który  bez obaw będzie funkcjonował na europejskim rynku pracy – podkreśla Renata Antos, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

Praktyki i szkolenia zagraniczne

Partnerem realizowanego projektu było Stowarzyszenie Mobility Friends w Barcelos w Portugalii, które było odpowiedzialne między innymi za odpowiedni dobór placówek do odbycia praktyk. W pierwszej grupie w 2017 roku na praktyki wyjechało  siedemnastu uczniów. Pojechali ci, którzy kształcą się w zawodach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy. Wraz z nimi do Portugalii poleciało  na tydzień sześciu nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniu typu “job shadowing”. Druga grupa liczyła osiemnastu praktykantów w zawodach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog i terapeuta zajęciowy. Podobnie jak w pierwszym wyjeździe na szkolenie polecieli także i nauczyciele. Tym razem w tygodniowym szkoleniu wzięło udział siedem osób z kadry pedagogicznej.

Uczniowie i słuchacze odbywali praktyki w portugalskich szpitalach, domach dziennej opieki, pracowniach diagnostyki obrazowej, aptekach, gabinetach masażu oraz gabinetach kosmetycznych. Z uwagi na fakt, że językiem komunikacji na praktykach był język angielski, uczniowie, słuchacze i nauczyciele mieli także możliwość podniesienia swoich kompetencji w tym zakresie.

Do Portugalii na szkolenie typu „job shadowing“ wyjechało ogólnie 13 nauczycieli. Była to doskonała okazja do obserwacji pracy szkół zawodowych w Portugalii, organizacji ochrony zdrowia oraz standardów panujących nie tylko w jednostkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ale również w prywatnych gabinetach masażu i kosmetycznych. Nauczyciele obserwowali także organizację tych instytucji oraz uprawnienia  zawodowe zatrudnionych tam pracowników.

W Portugalii pokazali prawdziwą klasę

Uczniowie sami byli zaskoczeni swoimi umiejętnościami, wyuczoną kulturą pracy, w porównaniu do odpowiednich im kadr medycznych w Portugalii, a także różnicami w wykonywaniu pewnych zawodów. – U nas przywiązuje się większą wagę chociażby do higieny pracy i sposobu podejścia do pacjenta czy też klienta – mówili uczniowie, którzy zdobytą w szkole wiedzę mogli zweryfikować podczas zagranicznych praktyk. Jak zgodnie przyznali, praktyki w Portugalii pozwoliły im na otwarcie się na świat i na pracodawców, ale przede wszystkim pozwoliły im uwierzyć w siebie, we własne umiejętności nabyte w szkole i ogromną wiedzę, jaką zdążyli posiąść w czasie nauki .- Nasi zagraniczni pracodawcy nie mogli uwierzyć w to, że w ciągu dwóch i pół roku  nauki w szkole  zdobywamy aż tyle wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznych umiejętności. Spotkaliśmy się z wielką otwartością. Bardzo nas chwalili – przyznał Sebastian Maj, jeden z uczniów, który odbył praktyki zawodowe w Portugalii w zawodzie technik elektoradiolog.

Absolwenci szkoły rozchwytywani

I nie ma się co dziwić, bo wychowanków szkoły w Morawicy chwalą zarówno zagranicą, jak i w Polsce. – Kończąc naszą szkołę właściwie wszyscy znajdują zatrudnienie. Kładziemy duży nacisk na kształcenie pod każdym względem. Zaczęli to doceniać pracodawcy, którzy sami zwracają się do nas o skierowanie do ich firm uczniów na praktyki – mówi dyrektor  Renata Antos. – Kształcimy w zawodach, które są przyszłościowe. Na rynku pracy cały czas jest zapotrzebowanie na masażystów, kosmetyczki czy też opiekunów medycznych. Nasi uczniowie wychodzą bardzo dobrze przygotowani. Nie mają się czego powstydzić, co już zweryfikowaliśmy nie tylko w Portugalii podczas realizacji projektu, ale w poprzednich latach również i w Anglii – podkreśla dyrektor Renata Antos. – Wybierając szkołę w Morawicy kierowałam się przede wszystkim jej dobrą renomą i praktycznie pewną pracą po zakończeniu edukacji – zaznacza  Martyna Rambuszek, która odbyła praktyki w Portugalii. – Mnie namówili znajomi, którzy kończyli tę szkołę i pracę znaleźli właściwie z miejsca. Dodatkowym plusem są praktyki zagraniczne i świetne zaplecze dydaktyczne – dodaje Sylwia Cebula, również jedna z uczennic biorących udział w praktykach w Portugalii.

Placówka z zadziwiająco wysokimi standardami

Zaproszeni na podsumowującą projekt konferencję goście byli pod wrażeniem jego realizacji. – W swojej dotychczasowej działalności nie zetknęłam się jeszcze z edukacją medyczną, ale to co tutaj zobaczyłam i usłyszałam budzi głęboki podziw. Kładzie się tu bardzo duży nacisk na praktyczną naukę zawodu i jest to ogromny plus dla szkoły. Z wykształcenia jestem lekarzem i wiem jak ważne jest merytoryczne przygotowanie personelu medycznego na każdym szczeblu, ale również i przygotowanie zarówno praktyczne, jak i trochę psychologiczne w kierunku empatii do pacjentów. To wszystko znajdziemy w tej szkole i to ją właśnie wyróżnia – mówiła Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim.

Uroczyście podsumowali duży projekt

10 maja, podczas podsumowania projektu obecni byli przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele szkół średnich z Kielc, a nawet przedstawiciele delegacji ze szkoły w Maladze w Hiszpanii. Trzy nauczycielki z tamtejszej szkoły nie tylko przedstawiły swoją placówkę w prezentacji multimedialnej, ale również odpowiadały na pytania zebranych dotyczące kształcenia zawodowego w Portugalii. Podczas swojego pobytu w ramach projektu Erasmus+ „job shadowing“ miały okazję zobaczyć bazę szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, zapoznać się z programami nauczania, a także poznać jednego z pracodawców zatrudniających protetyków słuchu. Tym zawodem była szczególnie zainteresowania jedna z nauczycielek z hiszpańskiej szkoły. Organizację kilkudniowego pobytu umożliwiało porozumienie zawarte przez dyrektor Renatę Antos ze szkołą w Maladze, na mocy którego dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy pomogła hiszpańskiej delegacji w zorganizowaniu ich pobytu zgodnie z programem.

Projekt pod nazwą “Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego” był realizowany od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku. W pierwszej grupie na praktyki do Portugalii wyjechało 17 uczniów i 6 nauczycieli. Koszt przedsięwzięcia opiewał na kwotę 146.777,20 zł. W drugiej grupie z praktyk zagranicznych skorzystało 18 uczniów i 7 nauczycieli. Ten wyjazd kosztował 161.472,83 zł.

Koszt całego projektu wyniósł 308.250,03 złotych. W ramach tej kwoty pokryto koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i transportu lokalnego, nauki języka portugalskiego, wycieczek edukacyjnych, przygotowania językowego, zakupu rozmówek portugalskich, zakupu koszulek, kieszonkowego, opłaty za zmianę pasażera, diet, materiałów biurowych, materiałów promocyjnych oraz konferencji podsumowującej projekt. W ostatniej fazie realizacji projektu przewiduje się jeszcze jego upowszechnianie oraz przygotowanie folderu podsumowującego jego dwuletnią realizację.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy jest placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Przypominamy, że placówka w ramach Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy /szkoły dla młodzieży/ oferuje naukę w zawodzie: technik elektroradiolog /2,5 roku/ oraz technik masażysta /2 lata/. Z kolei w ramach Policealnej Szkoły dla Dorosłych dyrekcja zaprasza do nauki n następujących kierunkach: terapeuta zajęciowy /2 lata/ – forma wieczorowa, technik masażysta /2 lata/ – forma wieczorowa, technik usług kosmetycznych /2 lata/ – forma wieczorowa, technik usług kosmetycznych /2 lata/ – forma zaoczna, opiekun medyczny /1 rok/ – forma zaoczna, technik sterylizacji medycznej /1 rok/ – forma wieczorowa, kwalifikacyjny kurs zawodowy Technik archiwista oraz asystentka stomatologiczna /1 rok/ – forma zaoczna. Oferta Centrum Kształcenia Ustawicznego w Morawicy w roku szkolnym 2018/2019, proponuje również kursy płatne: rejestratorka medyczna, opiekunka środowiskowa, kursy przedłużania rzęs, kursy masażu oraz  kursy wizażu.

Więcej o szkole i  projekcie na oficjalnej stronie szkoły

www.szkola-medyczna.com.pl  

LOGOTYPY MORAWICA

Udostępnij.

Dodaj komentarz