Krajowy Fundusz Szkoleniowy podzielony

0

W sumie ponad 5 milionów złotych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców trafi do powiatowych urzędów pracy w województwie świętokrzyskim. Zarząd Województwa podzielił środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznane dla regionu na 2017 rok.

Do samorządów powiatowych, na zadania z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (realizowane przez powiatowe urzędy pracy) trafi w sumie 5 038 900 zł. Są to pieniądze Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na podstawie ustawy o promocji zatrudnia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o samorządzie województwa Zarząd Województwa dzieli kwoty KFS pomiędzy poszczególne powiaty.

Propozycje podziału przedstawił Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgłoszone przez poszczególne powiatowe urzędy pracy. – Ponieważ zapotrzebowanie było wyższe niż dostępna pula pieniędzy o ok. 30 procent, stąd też i ostateczne kwoty postawione do dyspozycji powiatów musiały być odpowiednio zmniejszone w stosunku do zgłaszanych potrzeb – informuje Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował, że kwoty Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone dla poszczególnych powiatów w 2017 r. wyglądają następująco:

Powiat Buski – 248 tys. zł, Powiat Jędrzejowski – 124 tys. zł, Powiat Kazimierski – 124 tys. zł, Miasto Kielce – 1 mln 121 tys. 700 zł, Powiat Kielecki – 1 mln 245 tys. 700 zł, Powiat Konecki – 310 tys. zł, Powiat Opatowski – 217 tys. zł, Powiat Ostrowiecki – 496 tys. zł, Powiat Pińczowski – 148 tys. 100 zł, Powiat Sandomierski – 136 tys. 400 zł, Powiat Skarżyski – 186 tys. zł, Powiat Starachowicki – 248 tys. zł, Powiat Staszowski – 310 tys. zł, Powiat Włoszczowski – 124 tys. zł.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi część Funduszu Pracy i przeznaczony jest na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców. Szkolenie tego rodzaju podejmowane jest z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Wnioski o dofinansowanie działań szkoleniowych składane są w powiatowych urzędach pracy, właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy lub też miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Udostępnij.

Dodaj komentarz