Redakcja:

„Tygodnik PONIDZIA”
Kilińskiego 16
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 73 77
e-mail: redakcja@tygodnikponidzia.pl

Redaktor naczelny: Czesław Chałat tel. 730 343 361; 602 78 78 12 ponidziepress@post.pl
Z-ca redaktora naczelnego: Barbara Ścisło tel. 41 378 73 77 redakcja@tygodnikponidzia.pl
Dziennikarze:
(gminy: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Wiślica i inne oraz miasto Chmielnik)
Ewelina Tomf, tel. tel. 730 336 882
email: ewelina.tomf@tygodnikponidzia.pl

(gminy: Pińczów, Działoszyce, Kije, Michałów, Złota, Kazimierza Wielka, Bejsce, Opatowiec, Czarnocin, Skalbmierz, Busko-Zdrój, Stopnica, Wiślica i inne) 
Joanna Strączek-Dziabała, tel. 668 361 260
e-mail: joanna.dziabala@tygodnikponidzia.pl

 

Biuro marketingu, reklam i ogłoszeń:

Kilińskiego 16 ( Ip.) 
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 73 77
e-mail: redakcja@tygodnikponidzia.pl
lub tel. 730 313 228 
tel. 730 336 882 lub tel/fax 41 370 89 90
e-mail: ewelina.tomf@tygodnikponidzia.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń i artykułów sponsorowanych redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

 

Wydawca:

Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „PONIDZIE PRESS”
ul. Dewońska 20/9 25-637 Kielce
NIP: 657-101-84-91

Skład i łamanie: własny
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o. o. w Warszawie,
oddział Poligrafia – Drukarnia w Sosnowcu