Inwestycje w infrastrukturę drogową

0

W zbliżającym się powoli ku końcowi 2017 roku, gmina Stopnica położyła bardzo duży nacisk na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel ponad 1,5 mln złotych. Co rusz słyszymy o kolejnych działaniach w tym kierunku. Oto kilka z nich:
*Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu w wysokości 212 000 zł na przebudowę drogi powiatowej w Klępiu Dolnym o długości 2,5 km.
*Zmodernizowano ponad 6,5 km dróg gminnych poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Na ten cel z własnego budżetu gmina przeznaczyła ponad 720 000 zł. Nakładem finansowym w wysokości 290 000 zł ponad 10 km dróg gminnych utwardzone zostało12 tys. ton kruszywa kamiennego.
*Udzielono również pomocy finansowej Gminie Busko- Zdrój w wysokości 263 000 zł na przebudowę dróg w miejscowości Zaborze o łącznej długości prawie kilometra. Inwestycja ta pozwoli na skrócenie dojazdu z Jastrzębca do Zaborza nie tylko mieszkańcom gminy Stopnica, ale również autobusom przewożącym dzieci szkolne.
* W budżecie samorządu na 2018r. zabezpieczono środki finansowe dla Powiatu Buskiego (835 000 zł) na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Suchowola- Szklanów oraz w Klępiu Górnym o łącznej długości 5 km.
*Samorząd wystąpił do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o przebudowę dróg wojewódzkich w Stopnicy, Białoborzu, Kątach Nowych, Falęcinie Starym i Jastrzębcu, deklarując jednocześnie udzielenie dofinansowania na ten cel ze środków gminnych.

/kl/

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com