Historyczna Wiślica w nowoczesnym i turystycznym wydaniu

0

Jak wspominaliśmy w poprzednim wydaniu „Tygodnika Ponidzia”, rozstrzygnięty został konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla projektu pn. „Tysiącletnia Wiślica – Śladami Świetności. Utworzenie trasy turystycznej przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”. Najprościej ujmując, temat dotyczy szeroko zakrojonej rewitalizacji tej miejscowości, na którą gmina już pozyskała środki zewnętrzne. Wiślica z założenia ma stać się atrakcyjnym miejscem, dobrze zagospodarowanym pod kątem turystyki. Istotą jest ekspozycja historycznych atrakcji turystycznych oraz uzyskanie wielofunkcyjnej, nowoczesnej przestrzeni miejskiej. Efektem tych działań ma być skoordynowana pod każdym względem trasa turystyczna ale nie tylko…
Zapoznajmy się z koncepcją wybitnego fachowca. Najlepszą według komisji konkursowej propozycję rewitalizacji miasta przedstawił prof. dr. hab. Andrzej Kadłuczka, który na swoim koncie ma stworzenie m.in. projektu architektonicznego ekspozycji podziemi pod krakowskim Rynkiem. Teraz przygotował propozycję dla Wiślicy.

Obszary objęte koncepcją
Odtworzenie grodziska sprzed wieków
Grodzisko „na łąkach” należy do najstarszych zabytków pradziejowej Wiślicy. Nic dziwnego więc, że koncepcja zakłada jego wyeksponowanie. Planowane jest zatem odtworzenie w miejscu ustalonym przez badania archeologiczne bramy grodziska z belek drewnianych. Następnie odtworzenie dwóch domów pół-ziemiankowych z adaptacją na pawilon recepcyjny muzeum grodziska i z nowoprojektowanym przejściem tunelowym do ekspozycji profilu archeologicznego wału grodziska, z ekspozycją cysterny, studni i pieca. Innymi elementami, które pojawią się w ramach rewitalizacji tej części będzie zaakcentowanie fragmentu kamiennego muru obronnego z XII wieku eksponowane w formie atrapy ułożonej na koronie wału, chodnik edukacyjno-spacerowy na koronie wału wokół grodziska, powiązany z przejściem przez izbę nadbramną, czy ekspozycja sąsiadującej z grodziskiem „Psiej Górki”, która posiada konotacje z lokalną
tradycją opisaną na tablicy informacyjnej, a przy tym będzie stanowić miejsce odpoczynku.

wizualizacja z góry
Ścieżka pełna historii
Jednym z ważniejszych elementów „pętli” jest ciąg pieszo-jezdny prowadzący do grodziska „na
łąkach” powiązany z modernizowanym odcinkiem ulic Kilińskiego i Podgrodzie wraz z
parkingiem obok Ośrodka Zdrowia. W części „krajobrazowej” do grodziska, koncepcja przewiduje
zastosowanie desek tarasowych kompozytowych odpornych na wilgoć i wytrzymałych na obciążenia lekkich pojazdów mechanicznych. Wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego na grodzisko projektuje się proste siedziska ulokowane w specjalnych zatokach oraz tekstowo-obrazowe tablice informacyjne nawiązujące do najdawniejszych dziejów Wiślicy.
Nie każdy jednak wie, że przy dawnej grobli prowadzącej do grodziska znajdują się relikty kościoła św. Marcina. Jako, że położone są w sąsiedztwie projektowanej trasy, one także staną się jej historycznym akcentem, poprzez instalację artystyczną znajdującą miejsce we współczesnej przestrzeni kulturowej Wiślicy.

Kładka do Grodziska
Nie taki zwykły Dom Kultury
Jednym z elementów projektu jest adaptacja budynku po gimnazjum (wkrótce nastąpi jego całkowite wygaszenie), na dom kultury. Nie będzie on jednak taki zwykły. Będzie to bowiem Centrum Historii i Kultury „Vislica Aniqua” z salą konferencyjną, seminaryjno-edukacyjną i biblioteką.
Centrum ma stać się operatorem zarządzania informacją i produktem turystycznym. Adaptacja budynku przewiduje zaprojektowanie wielofunkcyjnej sali ekspozycyjno-wykładowej na ok. 110-130 miejsc, pomieszczenia świetlicy, pracowni i administracji. Na najniższym poziomie ma znaleźć się czytelnia z księgozbiorem, recepcją i katalogiem z niezależnym wejściem od południa oraz pokoje dla zajęć indywidualnych. Budynek posiada niewielki dziedziniec, któremu nadano funkcję rekreacyjną, jednak w przyszłości przewidziana została możliwość zadaszenia parasolami wielkopowierzchniowymi lub lekką konstrukcją szkieletową. Korzystając natomiast z naturalnego spadku terenu dziedzińca byłaby to interesująca podstawa do organizacji imprez w otwartej przestrzeni. Rozważane jest także stworzenia tarasu widokowego na budynku Centrum.
WIZUALIZACJA - Psia Górka
Mała architektura w nowoczesnym wydaniu
Projekt, o którym mowa, to nie tylko szereg rozwiązań inwestycyjnych. Zaproponowane rozwiązania mają połączyć dwa oblicza Wiślicy – historyczną i nowoczesną. Stąd również ciekawe pomysły z zakresu małej architektury. 

Począwszy od więcej w papierowym wydaniu “Tygodnika Ponidzia”. 

/kl/ 

 

 

 

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com